Teknisk administrative stillinger

Akademisk medarbejder ved Institut for Biomedicin og DANDRITE 828293

En 3-årig fuldtidsstilling som akademisk medarbejder i prof. Anders Nykjærs forskningsgruppe ved DANDRITE, Danish Research Institute of Translational Neuroscience, og Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, er ledig til besættelse pr. 1. august 2016 eller snarest derefter. Gruppen indgår i et stort antal forskningssamarbejder både internationalt og nationalt og skaber forskningsresultater i verdensklasse. Forskningen ved DANDRITE er et samarbejde mellem forskere tilknyttet hovedområderne Health og Science and Technology. 

Stillingen knyttes til igangværende projekter vedrørende sortilin receptorfamiliens funktioner i synaptisk transmission og plasticitet samt undersøgelser af inhibitoriske og excitatoriske neuronale netværk af betydning for psykiatriske og neurologiske sindslidelser. Ansøgeren vil få ansvar for udvikling og drift af forskningsgruppens faciliteter i den fælles ”Electrophysiology, Optogenetics & Behavior Workshop” ved Institut for Biomedicin, samt oplæring af nye medarbejdere og studerende i de anvendte teknikker. 

Kvalifikationer
En uddannelsesmæssig baggrund på ph.d.-niveau indenfor biomedicinsk forskning er påkrævet. Ligeledes er det et krav, at du har erfaring fra tidligere arbejde indenfor de nævnte opgaver og ansvarsområder.
Ansøgeren skal: 

• Have en bred neurovidenskabelig indsigt
• Besidde betydelig kendskab til sortilin receptorfamiliens cellebiologiske funktioner i den raske og syge hjerne
• Besidde elektrofysiologisk ekspertise inden for ”field” og ”patch clamp” målinger i akutte hippocampale hjernesnit på højeste niveau
• Besidde betydelig erfaring med ”two-electrode voltage-clamp” målinger på glutamat-receptorer udtrykt i oocyter
• Arbejdssproget er både dansk og engelsk, og det er derfor et krav, at du kan begå dig sikkert på begge sprog i skrift og tale 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Anders Nykjær, an@biomed.au.dk (bemærk venligst, at ansøgninger ikke kan sendes til denne email-adresse - se venligst afsnit om ansøgning nedenfor). 

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og overenskomst for akademikere i staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

09.06.2016
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.