Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælper til ICROFS 903755

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en studentermedhjælper snarest muligt.

Arbejdsopgaver
Stillingen omfatter

1) Forefaldende opgaver med at assistere sekretæren med administrativt arbejde – det kan være alt fra at kopiere til at bestille konferencelokaler, lave rejseafregninger eller søge informationer på internettet.
2) Assistance til de enkelte medarbejdere med forefaldende opgaver af varierende art i forbindelse med spidsbelastning (faglige såvel som administrative)
3) Arbejde med det elektroniske arkiv for publikationer om forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer, Organic eprints (www.orgprints.org).

Arbejdstiden kan varieres efter både dit og ICROFS’ behov, minimum gns. 10 timer om ugen, men mulighed for mere, op til gns. 15-20 timer om ugen. Ansættelsen forventes at vare resten af 2017 med mulighed for ferie.

Efter oplæring vil der være mulighed for at arbejde hjemme ind i mellem efter aftale, hvis du selv kan stille computer og internet til rådighed. Du vil dog skulle møde hos ICROFS minimum én dag om ugen.

Kvalifikationer
Du skal have et godt humør, også når det går stærkt, og være villig til at påtage dig mange forskellige typer opgaver. En naturvidenskabelig baggrund er ikke en forudsætning, men en fordel, ligesom det vil være fint, hvis du har kendskab til landbrug/økologisk landbrug. Du skal kende til videnskabelig litteratur og referencer og du skal kunne engelsk nok til at kunne læse videnskabelige publikationer.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Janne Krabsen, janne.krabsen@icrofs.org, tlf. 87157771, mobil 93508386 eller Ilse A. Rasmussen, ilsea.rasmussen@icrofs.org, tlf. 87157992, mobil 51779512.

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 20 og ansættelsen vil starte snarest muligt derefter.

Du kan læse mere om ICROFS på: http://icrofs.dk/

  
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

04.05.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.