Teknisk administrative stillinger

Laborant til forskning i neurobiologi ved DANDRITE, Aarhus Universitet 910458

En fuldtidsstilling som laborant i forskningslaboratorium ved DANDRITE, Danish Research Institute of Translational Neuroscience, er til rådighed på Aarhus Universitet og tilbydes med ansættelsesstart 10. juli 2017 eller snarest derefter. Stillingen er et barselsvikariat og er tidsbegrænset til 8 måneder med mulighed for forlængelse.

Arbejdsstedet
Ansættelsen og arbejde vil finde sted ved DANDRITE på Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Forskningsgruppen er ledet af Associate Professor Sadegh Nabavi, og forskningen vil overordnet fokusere på hukommelsesdannelse og konsolidering på synaptisk niveau, såvel som i kredsløb. For at kortlægge disse mekanismer anvendes mus og rotter som model- organismer. Forskningen ved DANDRITE er et samarbejde mellem forskere tilknyttet hovedområderne Health og Science and Technology.

Ansvarsområder og opgaver
Ansøgeren forventes at være fortrolig med grundlæggende molekylærbiologiske teknikker såsom PCR, DNA-oprensning og kloning. Da laboratoriet anvender en bred vifte af teknikker bør ansøgeren være opsat på at lære nye teknikker, såsom hjerne-sektionering, præparering og pasning af primære neuroner i kulturer, produktion af virale vektorer samt arbejde med rotte- og muse-kolonier.

Det er laborantens ansvar at bestille udstyr og materialer og at udføre administrativt arbejde tilknyttet laboratoriets daglige drift. Derudover vil der være PA opgaver såsom sparring vedr. danske forhold generelt, hjælp med rejselogistik, oversættelsesopgaver, sekretæropgaver osv.

Jobbet giver mulighed for at udvikle stærke færdigheder indenfor neurobiologi og adfærdsmæssige undersøgelser, og du vil blive involveret i højprofilerede forskningsprojekter i et ungt og dynamisk forskningsmiljø. Jobbet kræver daglig interaktion med danske og udenlandske kolleger. Derfor vil det være en stor fordel med gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, tålmodighed og evnen til at lære fra sig.

Kvalifikationer
• Laborant- eller bioanalytiker uddannelse.
• En baggrund indenfor molekylærbiologi vil være en stor fordel.
• Arbejdssproget er både dansk og engelsk. Det er derfor et krav, at du kan begå dig sikkert på begge sprog i skrift og tale.
• Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere arbejde indenfor de nævnte opgaver og ansvarsområder.
• Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i forskningslaboratorium på et universitet.

Kontaktoplysninger
Laborant Anne-Katrine Vestergaard, akv@dandrite.au.dk, tlf. 9350 8297 eller gruppeleder Sadegh Nabavi: snabavi@dandrite.au.dk.

Andet
• Ansøgningen skal indsendes på engelsk.
• Interviews af udvalgte ansøgere vil finde sted kort efter ansøgningsfristen.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere og Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten).
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

05.06.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.