Teknisk administrative stillinger

Assistant Lab Manager til Cognition and Behavior Lab, Aarhus BSS 916738

Vi søger en Assistant Lab Manager med flair for kommunikation, somtrives i et tværfagligt akademisk miljø med stor berøringsflade.

Den rigtige ansøger rummer både at være det venlige ansigt, der mødervores forskere og forsøgspersoner, og samtidig holder styr på detkonstante flow af projekter. Du vil få mulighed for være med til atpræge den fortsatte udvikling af Cognition and Behavior Lab.

Om Cognition and Behavior Lab
Cognition and Behavior Lab (COBE Lab) er et interdisciplinærtforskningslaboratorium, som betjener forskere fra institutterne påAarhus BSS, men også fra Aarhus Universitets øvrige fakulteter. COBE Labhar omkring 90 tilknyttede forskere, som kan benytte Labetsfaciliteter, som udover de ca. 400 m2 laboratorier inkluderer to eyetrackere, udstyr til måling af fysiologisk respons samt computere tileksperimenter. COBE Lab har en pulje på ca. 3.500 frivilligeforsøgsdeltagere, som mod betaling deltager i videnskabelige studier.

Du kan læse mere om Cognition and Behavior Lab her .

Du bliver ansat på Institut for økonomi, som er et af de seksinstitutter ved Aarhus BSS. Aarhus BSS og Institut for økonomi haropnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og Equis-akkrediteringer.Instituttet beskæftiger omkring 140 akademiske medarbejdere og 70ph.d.-studerende fra hele verden, og er derfor både internationalt ogkulturelt mangfoldigt.

Du kan læse mere om Institut for økonomi på: http://econ.au.dk/ .

Arbejdsopgaver / Stillingen
Som Assistant Lab Manager er dine hovedopgaver at
- Være ansvarlig for labets kommunikation med forskere,forskningsassistenter og forsøgsdeltagere
- Være redaktør for Labets hjemmeside, facebookside og nyhedsbreve
- Håndtere forskningsprojekter, herunder være bindeled til vores HumanSubjects Committee, som kontrollerer forskningsetiske aspekter afprojekterne i COBE Lab, og indberette brug af persondata
- Hjælpe med booking af lokaler og udstyr
- Koordinere rekrutteringen af nye forsøgsdeltagere
- Bistå med klargøring og opsætning af nye eksperimenter
- Arrangere møder, workshops og kurser
- Samarbejde med IT afdelingen om drift og vedligehold af vorescomputer labs.

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi ser gerne, at du
- Har en relevant samfundsfaglig kandidateksamen
- Behersker engelsk flydende i skrift og tale, da en del afkommunikationen med brugerne vil foregå på engelsk
- Er grundig og struktureret
- Er udadvendt og positiv i mødet med Labets brugere
- Har flair for og erfaring med kommunikation, lige fra formellerapporter til sociale medier
- Er erfaren IT-bruger, gerne med lyst til at lære mere og sætte digind i nye systemer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med løn og ansættelsesvilkår ihenhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Tiltrædelse pr. 1. september 2017 eller snarest muligt herefter.Stillingen er tidsbegrænset frem til 31. december 2020.

Spørgsmål og ansøgning
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos lektor og dagligleder Dan Mønster på danm@econ.au.dk eller TLF: +45 9350 8055. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

10.07.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.