Teknisk administrative stillinger

Forskningsgruppekoordinator med særlige opgaver inden for studiemiljø søges til Institut for Datalogi 920627

Forskningsgruppekoordinator med særlige opgaver inden for studiemiljø søges til Institut for Datalogi

Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, søger en akademisk uddannet administrativ medarbejder (37 t/uge) til en stilling som forskningsgruppekoordinator (FGK) med særlige opgaver relateret til instituttets studiemiljø.

Tiltrædelse 1. oktober 2017

Som forskningsgruppekoordinator er du fysisk placeret i de miljøer, du servicerer, og du indgår samtidig som en del af et velfungerende team på i alt 8 sekretariatsmedarbejdere. Ud over arbejdet som som FGK’er indeholder stillingen en tværgående opgave relateret til instituttets studiemiljø, hvor opgaverne løftes i samarbejde med instituttets uddannelsesudvalg. Denne opgave vægtes med ca. 50% af arbejdstiden.

Arbejdsopgaver
Som FGK skal du koordinere en bred palette af administrative opgaver i samarbejde med de videnskabelige medarbejdere i instituttets forskningsgrupper. Du vil bl.a. blive ansvarlig for:

• Planlægning og afvikling af større og mindre nationale og internationale arrangementer i Aarhus (konferencer, workshops mm)
• Kontaktperson og modtagelse af forskningsgruppernes nye medarbejdere og gæster
• Koordination af diverse administrative opgaver i samarbejde med administrationscenter Science and Technology, herunder samarbejde med økonomi, HR, Bygningsdrift m.fl.
• Administrativ support for instituttets Postdoc komité. Herunder - i samarbejde med instituttets administrative PhD ansvarlige - planlægning og afvikling af 4 årlige møder og et årligt retreat, som afholdes for instituttets PhD studerende og Postdocs.

Vi arbejder løbende med at forbedre og udvikle studiemiljøet for vores ca. 700 bachelor- og kandidatstuderende, og de studierelaterede opgaver består i:

• Forbedring og udvikling af det fysiske studiemiljø, herunder instituttets nye studiecafé
• Koordinering af vores nye mentorkorps for 1. års studerende, inkl. internationale studerende
• kontakt til instituttets studenterforeninger DUF/SOFA/DSAU
• Opfølgning og kontakt til studerende der er bagud i studieprogrammet


Kvalifikationer
• Du har en akademisk uddannelse
• Du kan håndtere mange opgaver og bevare overblikket
• Du er selvstændig, proaktiv og god til at prioritere din tid
• Du kan igangsætte og fuldføre nye initiativer og projekter
• Du sætter pris på at blive udfordret
• Du har lyst og vilje til at indgå i instituttets sekretariat med god teamspirit og et godt humør
• Du kan begå dig flydende på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt
• Du er udadvendt og trives med at yde god service

Instituttet er en spændende international arbejdsplads med en uformel omgangstone. Institut for Datalogi er en af hovedaktørerne i IT-byen Katrinebjerg og dermed en del af et af de mest dynamiske IT forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, og du vil gennem arbejdet få en stor berøringsflade både inden for og uden for instituttet. Aarhus Universitet har netop vedtaget en større digitaliseringssatsning, som betyder, at instituttet forventes at vækste massivt de kommende år.

Samtaler
Samtalerunde 1 forventes afholdt 21. – 22.8.2017.
Samtalerunde 2 forventes afholdt 28.8.2017.

Ansættelsesområde og tjenestested
Ansættelsesområdet er Aarhus Universitet, og tjenestestedet er indtil videre Science and Technology, åbogade 34, 8200 Aarhus N

Du kan læse mere om instituttet på www.cs.au.dk ligesom du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om stillingen ved henvendelse til:

• Sekretariatsleder Annemette Hammer, 2778 2806 (ferie uge 30-32)
• Forskningsgruppekoordinator Sofia Hedegaard Rasmussen, 2442 4345 (ferie uge 29-31)
• Forskningsgruppekoordinator Marianne Dammand Iversen, 2447 1117 (ferie uge 29 – 31)

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

13.08.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et moderne, fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 42.500 studerende og 11.500 medarbejdere og har et årligt budget på 6,3 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.