Teknisk administrative stillinger

Kontorelev ved HE Studier, Aarhus Universitet 928603

Aarhus Universitet søger en kontorelev til offentlig administration, studieadministrationen ved Health, i Aarhus med start den 1. november 2017 eller efter nærmere aftale.
 
Elev ved Aarhus Universitet
Som elev ved Aarhus Universitet får du en alsidig uddannelse inden for specialet offentlig administration, som blandt andet indebærer en solid indføring i arbejdet med forskellige it-systemer og i at arbejde sammen med forskellige samarbejdspartnere. Kontoruddannelsen tager 2 år og veksler mellem praktik og skoleophold af i alt 15 ugers varighed. I løbet af uddannelsen skifter du mellem flere funktioner, hvor du prøver kræfter med mange forskellige opgaver.

Du vil indgå i et team af fagligt engagerede og dygtige kolleger, som du skal arbejde sammen med om opgaveløsningen, og som vil hjælpe dig til at kunne løse opgaver på egen hånd. Du vil indgå i vores daglige drift og være med til at videreudvikle vores arbejdsgange og optimere vores opgaveløsning.

Vi værdsætter et arbejdsmiljø med plads til spørgsmål og faglig nysgerrighed, sparring, personligt engagement, et godt læringsmiljø og kollegialt sammenhold. Aarhus Universitet har desuden en meget velfungerende elevklub.

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du har bestået HG2, HGS, HGV, HHX eller tilsvarende, og vi lægger vægt på følgende egenskaber hos vores nye elev:
• Du er struktureret og ansvarsbevidst
• Du er samarbejdsorienteret, imødekommende og pålidelig
• Du er serviceminded og løsningsorienteret
• Du har et godt kendskab til IT, herunder brugen af Microsoft Office Pakken
• Du læser, taler og skriver dansk og engelsk på et højt niveau
• Du er engageret og tager ansvar for egen læring ved at tage initiativ
• Du har gå-på-mod og et godt humør

Opgaver:
Som kontorelev ved HE Studier vil du blandt andet beskæftige dig med:
• eksamens- og undervisningsadministration, herunder lokalebooking
• mødeplanlægning og udarbejdelse af referater
• kommunikation med vores studerende og samarbejdspartnere
• lettere sagsbehandling
• øvrige systemopgaver

HE Studier betjener institutter, studieledere, studienævn og de studerende ved de sundhedsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet. Den samlede studieadministration på Health omfatter ca. 40 medarbejdere organiseret i to afdelinger: en afdeling for undervisnings- og eksamensadministration samt en afdeling for vejledning, uddannelsesbetjening og efter- og videreuddannelse.
             

Samtaler forventes afholdt i uge 40. 

Kontakt
Har du spørgsmål til opgaver og det faglige indhold, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Anna Bak Maigaard,
annabak@au.dk , 20 41 27 40 eller elevansvarlig Marianne Richs, mrh@au.dk, 87 16 79 26. Har du mere generelle spørgsmål om det at være elev, er du velkommen til at kontakte HR-partner Lotte Westerby, llw@au.dk eller 24 52 80 95.
 
Du kan læse mere om HE Studier på hjemmesiden:
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/om-au-uddannelse/ledelse-og-medarbejdere-i-studieadministrationerne/he-studier/ Du kan læse mere om Administrationscenter HE på hjemmesiden: http://health.medarbejdere.au.dk/organisation/

 

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere og fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.09.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.