Teknisk administrative stillinger

Datamanager(e) søges til Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus BSS

Center for Registerforskning (NCCR) og Center for integreret Registeret forskning (CIRRAU) søger 2 datamanagere.

Center for Registerforskning
Center for Registerforskning (NCRR) er en sektion ved Institut for Økonomi og dermed en del af Aarhus BSS og finansieres dels af Aarhus Universitet og dels af eksterne forskningsmidler (www.ncrr.au.dk). Centret varetager forskning primært inden for psykiatrisk epidemiologi, rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter, validering og datamanagement af registerdata og udvikling af metoder til analyse af registerdata. NCRR indgår i et tæt samarbejde med Center for Integreret Registerbaseret forskning (www.cirrau.au.dk), som faciliterer tværvidenskabelig registerbaseret forskning. Tilsammen har centrene 33 ansatte – heraf 16 statistikere og 2 datamanagere.

Stillingsindhold
 • Validering og udtræk af registerdata fra CIRRAUs projektdatabase, som indeholder data fra mere end 60 forskellige registre primært fra sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik
 • Oprensning, oparbejdning og kobling af registre og udarbejdelse af dokumentation fra Sundhedsstyrelsen og Danmarks statistikUdtræk fra relevante registre og udarbejdelse af dokumentation
 • Oprensning, oparbejdning og kobling af registre og udarbejdelse af dokumentation fra Sundhedsstyrelsen og Danmarks statistik
 • Udtræk fra relevante registre og udarbejdelse af dokumentation
 • Assistance til databearbejdning, dataanalyse, rådgivning og praktisk vejledning til forskere i forbindelse med registerforskningsprojekter
Kvalifikationskrav
Stillingen forudsætter kandidateksamen (cand.scient. eller tilsvarende).
Der vil ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer blive lagt vægt på

 • Kendskab til danske forskningsregistre herunder Danmarks Statistiks og Sundhedsstyrelsens registre
 • Erfaring med håndtering af registerdata i forbindelse med videnskabelige undersøgelser
 • Kendskab til epidemiologisk analysemetode
 • Praktisk erfaring med SAS-systemet, Stata, og/eller R
 • Evt. kendskab til ArcGIS eller Mapinfo
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode dansk og engelsk kundskaber
Ansættelsesvilkår
Vi tilbyder et spændende job i et kreativt og inspirerende miljø, hvor tonen er fri under samtidig respekt for kolleger.

Stillingerne er fuldtidsstillinger med løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Tiltrædelse pr. 1. november 2017 eller snarest muligt herefter. Den ene stilling vil være midlertidig og løbe frem til 31. oktober 2020.

Spørgsmål og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til professor Carsten Bøcker Pedersen, tlf: 87 16 57 59, e-mail: cbp@econ.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: 87 16 53 62, e-mail: chg@au.dk.

Ansøgningen bedes vedlagt curriculum vitae.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.