Teknisk administrative stillinger

Studiekoordinator til Arts Studier, Aarhus Universitet 929244

Arts Studier søger 1-2 studiekoordinatorer til afdelingen Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK) med primære opgaver inden for sagsbehandling og uddannelsesnævnsbetjening. Tiltrædelse 1. november 2017.

Studieadministrationen på Arts
Arts Studier betjener studerende, uddannelsesnævn, studienævn og studieledelse ved fakultetet Arts’ uddannelser og tager aktivt del i videreudviklingen af områdets uddannelser og rammerne herfor. Afdelingen Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet består af 23 medarbejdere, og vores kerneopgaver er sagsbehandling, sekretariatsbetjening af uddannelsesnævn og studienævn, understøttelse af arbejdet med studieordningsudvikling og -revisioner og af kvalitetsarbejdet generelt. Desuden løser vi opgaver inden for specialeadministration og beviser.

Forandring er en del af vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at du har gåpåmod og er indstillet på skiftende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi tror på, at vi når længst, når vi arbejder sammen og deler viden med hinanden.
Vi forventer, at du har lyst til at være med til at videreudvikle studieadministrationen, da vi hele tiden arbejder på at optimere vores opgaveløsning.

Sagsbehandling af studerendes ansøgninger om dispensation og merit udgør langt størsteparten af opgaverne i stillingen. Vi lægger derfor vægt på, at du har solid erfaring med offentlig sagsbehandling og administration og har en relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse. Som sekretær for uddannelsesnævn og uddannelsesjuridisk rådgiver for afdelingsleder er det vigtigt, at du har en god organisationsforståelse og flair for at betjene et politisk og fagligt system, herunder blik for sammenhænge og afhængigheder inden for administrationen og i relation til det faglige miljø. Begge opgaver forudsætter endvidere, at du har en udpræget evne til at stille skarpt og skabe overblik uden at miste detaljerne af syne, har analytisk sans og stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt.

Som en del af studieadministrationen på Aarhus Universitet skal du forvente at løse en række administrative opgaver, som ofte vil være systembaseret. Det er derfor vigtigt, at du arbejder systematisk og effektivt og har flair for it-systemanvendelse.

Vi arbejder sammen i hele administrationen for at videreudvikle vores opgaveløsning og studieadministrative systemer og ikke mindst anvendelsen heraf. Vi nedsætter arbejdsgrupper, der arbejder på tværs af fakulteter til procesoptimeringer, dokumentation, vidensdeling samt analytiske udredninger. Du får mulighed for at blive arbejdsgruppemedlem og eventuelt tovholder i en sådan arbejdsgruppe internt i Arts Studier eller på tværs af studieadministrationen på Aarhus Universitet. Vores arbejdsformer og -metoder udvikles og ændres således løbende, og vi lægger derfor vægt på, at du er udviklingsorienteret, ansvarsbevidst og fleksibel, at du har stærke samarbejdsevner og er interesseret i at indgå i parløb med kolleger.

Studieadministrationen på Arts sætter en ære i at agere proaktivt, i at levere en kompetent og venlig service over for studerende og i at indgå i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med fagmiljøet. Vi forventer, at du kan håndtere løbende henvendelser og prioritere mellem forskellige typer af opgaver.

Stillingen er fuld tid, og vi tilbyder blandt andet flekstid, gode kolleger og udfordrende opgaver, som du selv kan være med til at præge og udvikle.

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, Aarhus C.

Den samlede studieadministrationen på Arts omfatter ca. 90 medarbejdere fordelt på områderne:
- Vejledning og Information
- Efter- og Videreuddannelse
- Karriere
- Undervisnings- og Eksamensadministration
- Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet

Se yderligere information om Arts på: http://arts.au.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets overenskomst med den relevante faglige organisation.

Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder Sarah Barfoed, sb@au.dk, tlf. 21 62 15 95.

Samtaler forventes afholdt i uge 39.

 

 

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.09.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.