Teknisk administrative stillinger

Institut for Kommunikation og Kultur søger en forskningskonsulent med flair for erhvervssamarbejde (AC-fuldmægtig/specialkonsulent) 929596

Vil du være med til at hjælpe forskere på Institut for Kommunikation og Kultur med at søge midler fra danske og europæiske fonde? 
 
Som forskningsrådgiver får du en alsidig og udfordrende stilling i et godt og uformelt arbejdsmiljø. Du skal have lyst til at opbygge et bredt netværk både eksternt og i organisationen, som du kan trække på, når du hjælper med at skaffe ekstern finansiering til forskningsprojekter. 
 
Institut for Kommunikation og Kultur er et af tre institutter under fakultetet Arts. Instituttet danner ramme om international forskning og uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau inden for bl.a. litteraturstudier, informations- og medievidenskab, de æstetiske fag, lingvistik, nordisk, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt international virksomhedskommunikation. Institutsekretariatet består af et ledelsessekretariat (en sekretariatsleder, to uddannelseskonsulenter, forskningskonsulenten samt to sekretærer), som yder ledelsesmæssig støtte og står for de fleste tværgående institutopgaver, samt afdelingssekretærer, der understøtter instituttets forskere, undervisere og studerende på instituttets fire lokationer. Forskningskonsulenten refererer som de øvrige medarbejdere i sekretariatet til sekretariatslederen, og det forventes, at konsulenterne i sekretariatet arbejder sammen om at sikre en succesfuld sammenhæng mellem forskning, undervisning og erhvervssamarbejde.
 
Om jobbet
 
Som forskningskonsulent kommer du til at løse en bred vifte af opgaver i tæt samarbejde med ledelsessekretariatet, dekansekretariatet og forskere på instituttet. Du får til opgave at:
 
 • orientere dig strategisk i forhold til tendenser på forskningsområdet både nationalt og internationalt
 • arbejde aktivt for at etablere/betjene netværk inden for instituttets styrkeområder
 • have selvstændigt ansvar for betjeningen af institutlederen særligt inden for forskningsområdet, herunder bistand til udarbejdelsen af notater, referater og baggrundsmaterialer
 • aktivt etablere kontakt til instituttets 200 forskere og facilitere processer i forhold til at hjemtage eksterne forskningsmidler fra Horizon 2020 og andre nationale forskningsprogrammer
 • være ansvarlig for betjening af forskningsudvalget herunder opfølgning på beslutninger taget i udvalget
 • udvikle erhvervssamarbejde og aftagerrelationer
 • videreformidle de gode historier om forsknings- og erhvervssamarbejde på instituttet
 • indgå i et tæt samarbejde med forskningskonsulenterne fra de to øvrige institutter på Arts
 • være forbindelsesled til de medarbejdere i dekansekretariatet, der rådgiver dekanatet inden for både forsknings- og erhvervsområdet
 • skabe kontakt til aktører på tværs af organisationen herunder i særlig grad til Forskningsstøtteenheden og økonomiafdelingen
 • bidrage til løsningen af de mange ad hoc opgaver, der løbende opstår omkring institutlederen og i institutsekretariatets travle hverdag
Vi forventer, at du:
 
 • kan skabe god kommunikation med forskere og andre interessenter
 • er god til at samarbejde i et team og begå dig i en stor organisation
 • er hurtig til at forstå og kan tage initiativ til at løse komplekse opgaver 
 • er serviceminded og har lyst til at præge og indgå i sekretariatets samlede opgaver 
 • kan forholde dig proaktivt til problemløsning og udviser stor selvstændighed i opgaveudførelse og arbejdstilrettelæggelse
 • har erfaring med fundraising og eksterne bevillinger
 • her en systematisk og grundig arbejdsmetode/tankegang
 • evner at sortere, analysere og filtrere stof på dansk og engelsk
 • har erfaring fra administrativt arbejde, hvor der er mange bolde i luften 
 • er meget struktureret og systematisk
 • har en relevant akademisk uddannelse
Det vil endvidere være en fordel, hvis du har konkret kendskab til Horizon 2020, arbejdet med det kommende EU arbejdsprogram FP9 og andre internationale og nationale forskningsprogrammer. Stillingen har fokus på forskningsrådgivning og erhvervssamarbejde, men det vil også være muligt at komme til at arbejde med andre områder som internationalisering og talentudvikling.
 
Vi tilbyder:
 • et godt arbejdsmiljø i et lille og dedikeret team
 • fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
 • udfordringer og rum til udvikling
Ansættelse som fuldmægtig eller specialkonsulent sker efter en konkret vurdering.
 
Ansættelsessted: Ledelsessekretariatet på Institut for Kommunikation og Kultur, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutleder Per Stounbjerg, tlf. 8716 3141 eller specialkonsulent Katrine Solvang, tlf. 4087 3919.
 
Ansøgningssamtaler forventes afholdt den 26. og 27. september.
 
Tiltrædelse: Snarest muligt.
 
Link til Institut for Kommunikation og Kulturs hjemmeside: www.cc.au.dk
Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.09.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.