Teknisk administrative stillinger

Institutsekretariatsleder til Institut for Husdyrvidenskab 929738

Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) søger en institutsekretariatsleder, der skal være ledelsesstøtte for institutlederen og institutledelsen. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2017 eller snarest derefter. 

Vi søger en engageret, effektiv og dynamisk institutsekretariatsleder med lyst til at bidrage til en fortsat udvikling af instituttet samt sekretariatet.
 
Opgaver 
Institutsekretariatslederen, der refererer til institutlederen, har bl.a. følgende opgaver: 
• Ansvar for en effektiv og professionel betjening af instituttets medarbejdere og studerende i samarbejde med sekretariatets medarbejdere
• Bistå institutlederen og viceinstitutlederen i deres ledelse af instituttet 
• Ledelse af sekretariatets medarbejdere, herunder koordinering af fordelingen af arbejdsopgaver og afholdelse af MUS
• Sikre flow og tematisk sammenhæng i instituttets ledermøder i samarbejde med institut- og viceinstitutlederen, være referent til disse møder samt følge op på institutledelsens beslutninger
• Sikre flow og tematisk sammenhæng i møderne i Institutforum og Lokalt Samarbejdsudvalg (LSU) samt være referent til samme møder
• Medansvar for at sikre en god intern og ekstern kommunikation i samarbejde med kommunikationsmedarbejdere
• Være bindeled til AU's administrationscenter, herunder deltagelse i sekretariatsledernetværk og følger op på udmeldinger fra det administrative center samt dekansekretariatet
• Ad hoc-opgaver efter aftale med institut- eller viceinstitutleder.
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, du har en relevant akademisk uddannelse samt erfaring fra et lignende job eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet ved arbejdserfaring og videreuddannelse. 

Du skal være engageret, dynamisk og visionær og have lyst til at sætte dagsordener og til løbende at udvikle ANIS i tæt samarbejde med institutlederen, institutledelsen og medarbejderne i ANIS. Det er en fordel, hvis du trives med forandringsprojekter og har ledelseserfaring. 

Du tager ansvar og har særdeles gode samarbejdsevner. Du skal kunne arbejde selvstændigt, være god til at få opgaver og arbejdsgange sat i proces og bevare overblikket i perioder med høj arbejdsbelastning. Du er fleksibel og imødekommende, og kan håndtere mange forskelligartede opgaver i løbet af en arbejdsdag. Du formår at prioritere dine opgaver og er selvigangsættende. 

Du er fortrolig med brugen af IT-værktøjer, herunder Microsoft Office-pakken, og du har mod på at sætte dig ind i nye systemer.
 
Om instituttet 
Institut for Husdyrvidenskab tæller omkring 200 medarbejdere ligeligt fordelt på VIP og TAP. Instituttet er beliggende i Foulum nær Viborg. Du kan læse mere om instituttet på www.anis.au.dk
 
Arbejdssted og ansættelsesområde 
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.
 
Yderligere informationer 
Du er velkommen til at kontakte institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, hvis du har spørgsmål til stillingen på tlf. 2963 0094 eller e-mail: kli@anis.au.dk
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Aflønning vil ske som specialkonsulent.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.