Teknisk administrative stillinger

Stabschef til Aarhus Universitets Ledelse

Vil du være en del af en spændende international og ambitiøs arbejdsplads med et stort ansvar for at bidrage til samfundets udvikling? Kan du både lede en dygtig stab, være den øverste ledelses strategiske sparringspartner og samarbejde med et bredt felt af interessenter i en kompleks og politisk drevet organisation?

Vi søger en ny chef til Universitetsledelsens Stab på Aarhus Universitet.


Fremtidens Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et internationalt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning. Vi er i færd med at tilpasse universitetets profil med ambitiøse strategiske investeringer i bl.a. uddannelse af flere ingeniører og it-studerende, et styrket business-område, og øget undervisningskvalitet gennem anvendelse af moderne teknologi og undervisningsformer. Endvidere arbejder vi på at skabe fremtidens campus med studieliv og aktiviteter døgnet rundt.


Professionel, strategisk og politisk stabschef

Som stabschef refererer du direkte til rektor, og du har ansvaret for, at universitetets bestyrelse og dets øverste ledelse bliver understøttet optimalt og professionelt. Du får en vigtig og central rolle som sparringspartner for universitetsledelsen og sikrer den daglige drift og videre udvikling af stabsfunktionerne.

En vigtig opgave for stabschefen er at bedrive god ledelse af de 35 engagerede medarbejdere og mellemledere i staben. Du skal sikre den rette organisering af de forskellige ansvarsområder, have fokus på løbende udvikling og nytænkning af opgaver og sikre de rette kompetencer blandt medarbejderne i staben.

Endelig får du en vigtig rolle som stabens ansigt udadtil. Du skal bidrage til gode samarbejdsrelationer både internt på universitetet og i forhold til ministerier, erhvervsliv og andre eksterne samarbejdspartnere.


Relevant ledelseserfaring

Vi forventer, at du har erfaring med ledelse og strategisk rådgivning i en stor og kompleks organisation, og er vant til at arbejde tæt sammen med den øverste ledelse. Du kommunikerer tydeligt og kan invitere til samarbejde og dialog med mange forskellige aktører internt og eksternt. Vi forventer, at du også har erfaring med organisationsudvikling og evner at udvikle de rette medarbejdere og fastholde dit holds engagement gennem dygtig personaleledelse. En grundlæggende forståelse og respekt for rammevilkår og kultur på en akademisk arbejdsplads er ligeledes en forudsætning for succes i stillingen.

Som person er du god til at læse andre mennesker og møde dem med ordentlighed og personlig autoritet. Du har en høj integritet, arbejder struktureret og kan holde mange bolde i luften. Du er endvidere i høj grad analytisk og strategisk tænkende, og kan prioritere egen og medarbejderes indsats på de rette opgaver. Du trives i en hverdag med bred kontakt til mange kolleger, hvor du spiller en vigtig rolle i fortsat at sikre et sammenhængende universitetet med tæt samarbejde mellem Universitetsledelsens Stab, administrationen og fakulteternes sekretariater.


Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som en åremålsansættelse på op til seks år med mulighed for forlængelse i indtil tre år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018 eller snarest muligt derefter.


Om Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab understøtter bestyrelsens, rektoratets og universitetsledelsens arbejde og udvikling. Enheden består af 35 dedikerede og dygtige medarbejdere inden for ansvarsområderne Kommunikation og Presse, Sekretariat og Jura samt Analyse og Politik. Du kan se mere her: http://medarbejdere.au.dk/administration/administration/universitetsledelsens-stab/


Ansøgning og kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Brian Bech Nielsen på telefon 23 38 23 49.

Stillingen søges online. Ansøgning og CV sendes via linket nederst på denne side senest den 22. oktober 2017.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder, og kandidater, som går videre til anden runde, deltager i en ledervurdering.

Samtaler forventes afholdt den 8. november 2017 (1. runde) og den 20. november 2017 (2. runde). Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med rektor som formand.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.