Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælper søges 932317

Institut for Folkesundhed søger en studentermedhjælper til et igangværende ph.d. projekt, til at supervisere konditionstræningen for patienter med den kroniske neurologiske sygdom multipel sclerose. Patienttræningen foregår på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Den studerende skal derfor kunne transportere sig hertil hver mandag, onsdag og fredag i ansættelsesperioden.

Den studerende forventes at have en relevant bachelorgrad i Idræt, og forudgående kendskab til patientgruppen er en stor fordel. Arbejdstiden vil variere fra uge til uge, men et gennemsnitligt timeantal på 10 timer pr. uge kan forventes.

Inklusionen af patienter afsluttes pr. 1/9 2017, hvorefter de sidst inkluderede patienter skal være med i projektet i ca. 50 uger. Således ønskes studentermedhjælperen ansat med en periode svarende til de 50 uger.

Henvendelse: Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Martin Langeskov Christensen på mach@au.dk.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalens § 35 indgået mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere og fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

08.10.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.