Teknisk administrative stillinger

Jurist søges til stillingen som studiekoordinator ved Arts Studier, Aarhus Universitet 933711

Arts Studier søger en jurist til sagsbehandling og studieadministration til afdelingen Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK). Tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Studieadministrationen på Arts
Arts Studier betjener studerende, uddannelsesnævn, studienævn og studieledelse ved fakultetet Arts uddannelser og tager aktivt del i videreudviklingen af områdets uddannelser og rammerne herfor. Afdelingen Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet består af 23 kompetente og engagerede medarbejdere, og vores kerneopgaver er sagsbehandling, sekretariatsbetjening af uddannelsesnævn og studienævn, understøttelse af arbejdet med studieordningsudvikling og -revisioner og af kvalitetsarbejdet generelt. Desuden løser vi opgaver inden for specialeadministration og beviser.

Forandring er en del af vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at du har gåpåmod og er indstillet på skiftende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi tror på, at vi når længst, når vi arbejder sammen og deler viden med hinanden.
Vi forventer, at du har lyst til at være med til at videreudvikle studieadministrationen, da vi hele tiden arbejder på at optimere vores opgaveløsning.

Dit arbejdsområde
Sagsbehandling af studerendes ansøgninger om dispensation og merit udgør langt størsteparten af opgaverne i stillingen. Vi forventer derfor, at du er uddannet jurist og har erfaring med offentlig forvaltning, sagsbehandling og administration. Ud over interesse for forvaltningsjura har du interesse i at arbejde inden for det studieadministrative felt, hvor der er mange forskelligartede hensyn, mange interessenter og et stort flow. Vores regelgrundlag og studieadministrative verden er ikke ukompliceret, og du har derfor en udpræget evne til at stille skarpt og skabe overblik uden at miste detaljerne af syne, har analytisk sans og stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt.

Som en del af studieadministrationen på Aarhus Universitet skal du forvente at løse en række administrative opgaver, som ofte vil være systembaseret. Det er derfor vigtigt, at du arbejder systematisk og effektivt og har flair for it-systemanvendelse.

Vi arbejder sammen i hele administrationen for at videreudvikle vores opgaveløsning og studieadministrative systemer og ikke mindst anvendelsen heraf. Vi nedsætter mindre arbejdsgrupper, der arbejder på tværs af fakulteter til procesoptimeringer, dokumentation, vidensdeling samt analytiske udredninger. Vi forventer, at du har mod på at indgå i sådanne arbejdsgrupper og i det hele taget være med til at spille nogle bolde i mål og at bidrage med viden og perspektiver til vores opgaveløsning. Vores arbejdsformer og -metoder udvikles og ændres løbende, og vi lægger derfor vægt på, at du er udviklingsorienteret, ansvarsbevidst og fleksibel, at du har stærke samarbejdsevner og er interesseret i at indgå i parløb med kolleger og være med til at skabe resultater.

Studieadministrationen på Arts sætter en ære i at agere proaktivt, i at levere en kompetent og venlig service over for studerende og i at indgå i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med fagmiljøet. Vi forventer, at du kan håndtere løbende henvendelser og prioritere mellem forskellige typer af opgaver.

Stillingen er fuld tid, og vi tilbyder blandt andet flekstid, gode kolleger og udfordrende opgaver, som du selv kan være med til at præge og udvikle.

Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, Aarhus C.

Den samlede studieadministrationen på Arts omfatter omkring hundrede medarbejdere fordelt på områderne:
- Vejledning og Information
- Efter- og Videreuddannelse
- Karriere
- Undervisnings- og Eksamensadministration
- Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet

Se yderligere information om Arts på: http://arts.au.dk/
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder Sarah Barfoed, sb@au.dk, tlf. 21 62 15 95.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglige organisation.

Ansøgningen
Ansøgningen skal være modtaget senest den 6. november 2017.
Samtaler forventes afholdt i ugerne 46 og 47.

Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.11.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser. Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø. Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse. Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund. Læs mere på arts.au.dk

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.