Teknisk administrative stillinger

Studenterstudievejleder søges til Sprogfagene ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet 933945

Arts Studier søger ny studenterstudievejleder, der kan varetage studievejledningen på uddannelserne Tysk, Spansk, Fransk, Engelsk samt International virksomhedskommunikation, cand.ling.merc. og tilvalgsfagene ved sprogfagene.
Stillingen er et fast studiejob med forventet tiltrædelse mandag den 30. oktober 2017.

Arbejdet som studenterstudievejleder: 
• De studerende kan henvende sig til dig med spørgsmål om studieplanlægning, udlandsophold, merit, studievanskeligheder m.m. Studievejlederne kan her tilbyde en individuel samtale eller vejlede over mail eller telefon.
• Studievejledningen har også ansvar for opsøgende, proaktiv vejledning, hvor studievejlederne planlægger og afholder arrangementer og oplæg for kommende og nuværende studerende. Det kan dreje sig om årgangsmøder, U-days, tilvalgsmesse og lign. Her holder du oplæg og/eller faciliterer øvelser og gruppearbejde.
• Arbejdet indbefatter desuden forskellige koordineringsopgaver samt deltagelse i diverse møder, herunder med fagmiljøet.

Som studenterstudievejleder ved sprogfagene kommer du til at arbejde tæt sammen med de fem andre vejledere i teamet og koordinere arbejdet med Vejledning og Studieinformation på Arts. Du får trænet og udfordret dine evner til at arbejde kreativt, systematisk og selvstændigt og får masser af erfaring med projektkoordinering samt med at strukturere arbejdsprocesser for dig selv og i teamet.

Din profil
Det er ikke et krav, at du skal være særligt inde i AU’s regler og procedurer. Det lærer du alt sammen i en grundig oplæring samt på AU’s vejlederuddannelse, som du skal deltage i.

Vi lægger vægt på, at du:
• er god til at lytte og til at tale med folk
• taler og skriver flydende dansk og engelsk og generelt er god til skriftlig kommunikation
• er initiativrig og handlingsorienteret samt i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret
• trives i et job, hvor du skal jonglere mellem vejledning og projektkoordinering
• har gode samarbejdskompetencer og en positiv tilgang til arbejdet og dine kolleger
• er fleksibel og kan navigere i omstillingsprocesser

Det er et krav, at du er studerende, og at du som minimum har et års studieanciennitet. Vi forventer desuden, at du selv læser et af de fag, du skal vejlede i.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn
Løn og øvrige ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Stillingen har et gennemsnitligt timetal på 7 timer om ugen. Nogle af timerne fastlægges i træffetider, og resten fordeles efter sæsonbaserede peak-perioder.

Ansøgning
Skriv en motiveret ansøgning hvor du fortæller, hvorfor du skal være vores nye studenterstudievejleder.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 24. oktober.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til de nuværende studievejledere på sprogfagenes.studievejledning.arts@au.dk eller ved henvendelse til fuldmægtig i Vejledning og Studieinformation på Arts, Chalotte Theresa Christensen, ctc@au.dk

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.10.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.