Teknisk administrative stillinger

Aarhus Universitet, Arts Studier søger 2 studiekoordinatorer til undervisnings- og eksamensadministration 933977

Vi søger 2 studiekoordinatorer til afdelingen for Undervisnings- og Eksamensadministration (UVAEKA), som er en del af Arts Studier. Tiltrædelse 1. januar 2018.

Studieadministrationen på Arts
Arts Studier varetager studieadministrative opgaver inden for studienævnsbetjening, sagsbehandling, studieinformation, -vejledning, karriere, uddannelseskvalitet og ledelsesinformation. Vi beskæftiger omkring hundrede kompetente og engagerede medarbejdere. Heraf er 25 beskæftiget i UVAEKA, som varetager administrative opgaver omkring planlægning og afvikling af undervisning og eksamen. Vi er organiseret i mindre teams, hvor vi sammen løfter og udvikler opgaverne for en klynge af uddannelser i tæt dialog og samarbejde med afdelingsledere og undervisere på institutterne samt vores kolleger i de andre afsnit.

Arbejdsopgaver
Rammerne for vores arbejde udstikkes af bekendtgørelser, studieordninger, interne regler og frister m.m. Vi varetager opgaver igennem hele den studerendes studieforløb fra studiestart til udstedelsen af bevis efter endt uddannelse. Derimellem planlægger og afvikler vi hundredvis af eksamener, booker lokaler, indgår aftaler med undervisere, bedømmere og censorer, og vi modtager og besvarer mails fra især studerende og undervisere.

Opgaver i teamet:
Tilmelding af studerende til undervisning og eksamen
• Planlægning af mundtlige og skriftlige eksamener
• Opsætning, afholdelse og efterbehandling af eksaminer i Digital Eksamen
• Kommunikation med studerende og undervisere - sikring af at de studerende overholder krav og bestemmelser i henhold til relevante studieordninger, bekendtgørelser og frister 
• Deltagelse i udviklingen af undervisningsplanlægningen og eksamensområdet både i forhold til arbejdsprocesser og digitalisering

Stilling 1
Vi forestiller os, at du er uddannet inden for offentlig administration som assistent, administrationsbachelor eller tilsvarende, og at du har interesse for undervisnings- og eksamensplanlægning. Vi forventer, du har gode IT-færdigheder og hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer og ikke mindst forstå samspillet og afhængighederne mellem dem. Helt afgørende er det også, at du kan sætte dig ind i regler, frister mm., og at du kan formidle og kommunikere effektivt. At lykkes med opgaven forudsætter desuden, at du kan afbalancere mange hensyn, og det er derfor helt afgørende, at du er god til at samarbejde, samt at du har en løsningsorienteret og serviceminded tilgang til opgaven.

Stilling 2
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, gerne humanistisk eller samfundsvidenskabelig, og at du har interesse for undervisnings- og eksamensplanlægning. I denne stilling kombineres de daglige driftsopgaver, der er nævnt ovenstående, med udviklings- og ad hoc opgaver. Ud over de kompetencer, der er nævnt under stilling 1, kræves der evne til at analysere data og arbejdsprocesser og bidrage med løsninger og forslag til udvikling, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. Det er afgørende, at du er i stand til af egen drift at opsøge opgaver og kan tage selvstændige initiativer.

For begge stillinger gælder, at forandring er en del af vores hverdag, og at det derfor er vigtigt, at du har gå-på-mod og er indstillet på skiftende opgaver og samarbejdsrelationer.
Vi tilbyder blandt andet flekstid, gode kolleger og udfordrende opgaver, som du selv kan være med til at præge og udvikle.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder Mette Qvist Jensen, mqj@au.dk, tlf. 29 80 10 34.

Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, Aarhus C.
Se yderligere information om Arts på: http://arts.au.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Begge stillinger er fuld tid 37 t/u.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglige organisation.
Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen
Ansøgningen skal være modtaget senest den 6. november 2017.
Anfør venligst i ansøgningen hvilken af de to stillinger ansøgningen vedrører.

Samtaler forventes afholdt i uge 46 og 47.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.11.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.