Teknisk administrative stillinger

Aarhus Universitet, Arts Studier søger studievejledere med lyst til at koordinere studiestart og arbejde med studieunderstøttende aktiviteter 933984

Arts Studier søger 2 studievejledere til henholdsvis en fast stilling og et barselsvikariat i afdelingen Vejledning og Studieinformation (VEST) med tiltrædelse henholdsvis 1. januar 2018 og 1. december 2017 eller efter nærmere aftale.
Brænder du for vejledning af universitetsstuderende, og vil du være med til at udvikle og koordinere studiestarten for studerende på Arts? Trives du med at arbejde projektorienteret og udfordres du af at arbejde i en politisk styret organisation i konstant forandring? Så er stillingen som studievejleder og vejledningskoordinator i afdelingen for Vejledning og Studieinformation, Arts Studier måske noget for dig.

Om os
Vejledning og Studieinformation har ansvaret for studievejledning og information til Arts' ca. 11.000 studerende fordelt på mere end 100 bachelor- og kandidatuddannelser. Som studievejleder og vejledningskoordinator i Vejledning og Studieinformation kommer du til at arbejde tæt sammen med 7 fuldtidsansatte og ca. 50 studenterstudievejledere. Vores primære opgave er at klæde de studerende på til en vellykket gennemførelse af deres studie på normeret tid. Vi lægger stor vægt på samarbejde og videndeling i vores afdeling og forventer, at du har lyst til at arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver.

Dine primære arbejdsopgaver:
Overordnet koordinering af studiestarten på Arts (for barselsvikaren: i samarbejde med kollega)
Videreudvikling af et sammenhængende vejledningstilbud til bachelor- og kandidatstuderende studerende på Arts, der understøtter studerendes gennemførsel på normeret tid (kun den faste stilling)
Personlig vejledning mail, telefon og samtale
Afholdelse og koordinering af diverse vejlednings- og informationsarrangementer
Koordinering og kvalitetssikring for en gruppe af studenterstudievejledere
Samarbejde med studienævn, afdelingsledere og uddannelsesnævn for en gruppe uddannelser
Karrierevejledningsaktiviteter (kun barselsvikaren og afhængig af din profil)

Du kan i begge stillinger se frem til en dynamisk og foranderlig hverdag i en afdeling med en uformel omgangstone, hvor du skal være klar til nye og udfordrende opgaver.

Vores forventninger
For begge stillinger gælder, at vi forventer, at du har en akademisk uddannelse, og at du trives med at arbejde i en organisation med høj kompleksitet og mange samarbejdspartnere og kan være med til at udvikle afdelingens opgaveløsning.
Derudover lægger vi vægt på, at du har vejledererfaring (for den faste stilling minimum 2 år) - helst fra universitetsverdenen, og at du har uddannelse eller efteruddannelse inden for vejledning.
I arbejdet som vejleder kommer du i kontakt med mange studerende og med mange samarbejdspartnere, hvilket kræver gode formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt også på engelsk, samt organisatorisk forståelse og evne til at sætte sig ind i og holde sig ajour med de relevante love og bekendtgørelser.
Du skal endvidere kunne omsætte erfaring fra studievejledningen til udbytterige samarbejder og arrangementer med de faglige miljøer på Arts.
Det er vigtigt, at du er struktureret og systematisk i din arbejdsform og er god til at prioritere opgaverne og få dem afsluttet også når der er travlt, samt at du trives med at have egne ansvarsområder og med at arbejde selvstændigt.
Vi vægter samarbejde højt og forventer, at du har gode samarbejdsevner og optræder som en god kollega med en positiv indstilling til dit arbejde.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte afsnitsleder Jesper Sølund, jesh@au.dk, tlf. 29 12 49 83, hvis du har spørgsmål til stillingerne.

Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, Aarhus C.
Se yderligere information om Arts på: http://arts.au.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Begge stillinger er fuldtidsstillinger 37 t/u.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglige organisation.
Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen

Ansøgning vedrørende den faste studievejlederstilling skal være modtaget senest 6. november 2017
Ansøgningen vedrørende barselsvikariatet skal være modtaget senest den 20. oktober 2017.
Anfør venligst i ansøgningen hvilken af de to stillinger din ansøgning vedrører.

Samtaler vedrørende barselsvikariatet afholdes den 26. oktober mens samtaler vedrørende den faste stilling forventes afholdt i ugerne 46 og 47.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.11.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.