Teknisk administrative stillinger

Aarhus Universitet, Arts Studier søger studiekoordinator med teamkoordinerende funktion søges til sagsbehandling i forbindelse med optag af efter- og videreuddannelsesstuderende 934237

Arts Studier søger studiekoordinator med teamkoordinerende funktion til Arts Efter- og Videreuddannelse (EVU) med tiltrædelse 1. januar 2018.

Brænder du for den gode sagsbehandling, og vil du være med til at drive optaget af efter- og videreuddannelsesstuderende på Arts? Trives du med at arbejde struktureret og systematisk? Udfordres du af at arbejde i en politisk styret organisation i forandring? Og har du lyst til at få ansvar for koordineringen af teamets faglige opgaver og gå forrest i den faglige udvikling? Så er stillingen som studiekoordinator i Arts EVU måske noget for dig.

Arts EVU har ansvaret for optaget af efter- og videreuddannelsesstuderende på Arts. Vores kerneopgave er at håndtere udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, efterfølgende behandle de indkomne ansøgninger og undervejs vejlede ansøgere om regler og muligheder. Området dækker bredt med uddannelsesaktiviteter inden for hele efter- og videreuddannelsesområdet. Størst er masterområdet, men vi håndtere også hel-på-del, tomplads, master udbudt som fleksibelt forløb og forskellige former for indtægtsdækket virksomhed. Som studiekoordinator kommer du til at arbejde tæt sammen med fire kolleger i Århus og fire i Emdrup. Herudover vil du i hverdagen opleve samarbejdsflader til den øvrige studieadministration samt kolleger fra de faglige miljøer på Arts.

Forandring er en del af vores hverdag, og det er derfor vigtigt, at du har gå-på-mod og er indstillet på skiftende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi lægger stor vægt på samarbejde og videndeling og forventer, at du har lyst til at arbejde med driftsopgaver og samtidig være en aktiv medspiller i videreudviklingen af opgaverne i vores afdeling.

Dine primære arbejdsopgaver:
Sagsbehandling af ansøgninger om optagelse
Faglig koordinering af teamets opgaver
Ansvar for afklaring af faglige problemstillinger i teamet
Vejledning af ansøgere og studerende vedrørende regler og muligheder mail, telefon og samtale
Kvalitetssikring af udbud og optag
Drift, vedligehold og udvikling af studieadministrative it-systemer (DANS og STADS)
Redigering og vedligehold af hjemmeside (uddannelsestilbud)
Samarbejde med de faglige miljøer på Arts om løbende aktiviteter samt understøttelse af udviklingen af nye efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Du kan se frem til en dynamisk og foranderlig hverdag i en afdeling med en uformel omgangstone, hvor du skal være klar til nye og udfordrende opgaver.

Vores forventninger
Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse, og at du trives med at arbejde i en organisation med høj kompleksitet og mange samarbejdspartnere og kan være med til at udvikle afdelingens opgaveløsning.
Derudover lægger vi vægt på, at du har solid erfaring med sagsbehandling (minimum 2 år) - gerne fra universitetsverdenen, og at du har uddannelse eller efteruddannelse inden for forvaltningsret. Stillingen kræver endvidere organisatorisk forståelse og evne til at sætte sig ind i og holde sig ajour med de relevante love og bekendtgørelser.

Den teamkoordinerende funktion kræver, at du er faglig stærk, tør sætte dig selv i spil og tage ansvar for mere end blot dine egne opgaver. Du skal kunne repræsentere områdets interesser i arbejdsgrupper både lokalt og nationalt og i samarbejdet med de andre afdelinger i Arts Studier og på AU samt sparre med afsnitslederen om såvel faglige som mere strategiske områder inden for efter- og videreuddannelsesområdet. Din væsentligste opgave vil dog være at indgå i drift af afdelingens opgaver

Håndteringen af udbud og optag af efter- og videreuddannelsesstuderende sker gennem studieadministrative it-systemer, du skal derfor have flair for og lyst til it-systemanvendelse. Det er endvidere vigtigt, at du er struktureret og systematisk i din arbejdsform og er god til at prioritere opgaverne og få dem afsluttet også når der er travlt, samt at du trives med at have egne ansvarsområder og med at arbejde selvstændigt.

Vi vægter samarbejde højt og forventer, at du har gode samarbejdsevner og optræder som en god kollega med en positiv indstilling til dit arbejde.

Vi tilbyder blandt andet flekstid, gode kolleger og udfordrende opgaver, som du selv kan være med til at præge og udvikle.

Den samlede studieadministrationen på Arts omfatter omkring hundrede medarbejdere fordelt på områderne:
-Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet
-Vejledning og Studieinformation
-Karriere
-Undervisnings- og Eksamensadministration
-Efter- og Videreuddannelse

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte afsnitsleder Jesper Sølund, jesh@au.dk, tlf. 29 12 49 83, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, Aarhus C.
Se yderligere information om Arts på: http://arts.au.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling 37 t/u.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevante faglige organisation.
Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen
Ansøgningen skal være modtaget senest den 6.november 2017.

Samtaler forventes afholdt i ugerne 46 og 47.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.11.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.
Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.
Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.