Teknisk administrative stillinger

Tværgående Koordinator til Optagelse på Aarhus Universitet 934662

Vi søger en tværgående koordinator med særligt fagligt ansvar for optagelse til Bacheloruddannelser (KOT). Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer /uge) med ansættelse hurtigst muligt og senest fra d. 1. januar 2018.

Optagelse er en del af et nyt funktionschefområde for Studenterrekruttering og Optagelse i AU Uddannelse på Aarhus Universitet. Optagelse består af to teams: Optagelse til Bacheloruddannelser samt Optagelse til Kandidatuddannelser og Tilvalg. De to teams varetager tilsammen optagelse til universitetets fuldtidsuddannelser, hvor de studerende optages m.h.p. at opnå en fuld grad. Arbejdet udføres i et meget tæt samarbejde med Studenterrekruttering, de andre enheder i AU Uddannelse og med fakulteterne på universitetet.

I Optagelse lægges der vægt på et højt administrationsfagligt niveau og en høj grad af service over for ansøgere og kolleger på resten af universitetet. Især vægtes dialog og sparring med fakulteterne højt for at sikre en opgavevaretagelse, der er i overensstemmelse med universitetets mål og strategi.

Den tværgående koordinator vil få et særlig fagligt ansvar for de opgaver, der varetages i teamet for Optagelse til Bacheloruddannelser (KOT). Som tværgående koordinator refererer du til afsnitslederen, som har personaleansvar for alle medarbejdere i Optagelse. Du vil indgå i et tæt samarbejde med afsnitslederen, den tværgående koordinator med særlig fagligt ansvar for opgaverne i teamet for Optagelse til Kandidatuddannelser og Tilvalg og en faglig koordinator.

Opgaverne er bl.a.:
 • Daglig faglig ledelse af teamet
 • Koordinering af teamets opgaver og opgaver, som er tværgående for de to teams
 • Sagsbehandling af ansøgninger
 • Optimering af sagsgange 
 • Dialog med kolleger på fakulteterne
 • Bidrag til strategier og handlingsplaner
Kvalifikationer og kompetencer, herunder personlige kompetencer:
 • En relevant kandidatgrad
 • Erfaring med sagsbehandling og processer i forbindelse med optagelse til videregående uddannelser
 • Erfaring med koordinering af store processer med mange interessenter
 • Evne til at begå sig i en politisk organisation
 • Erfaring med IT-systemer og med optimering af sagsgange og processer
 • Målorienteret og ansvarsbevidst 
 • Evne til både at arbejde med alm. optagelsessagsbehandling og være ansvarlig for den faglige ledelse
 • Evnen til at kunne planlægge både de overordnede linjer og i detaljen – og evne til at kunne justere planen undervejs
 • Trives med travlhed og god til at arbejde med deadlines og korte frister 
 • Evne til at bevare ro og overblik
 • Effektiv, engageret og initiativrig
 • Empatisk og samarbejdsorienteret – både i forhold til ansøgere og kolleger – en ”team spiller”
 • Generelt er det nødvendigt med en vis robusthed, da vores årshjul er præget af variation i arbejdspres
Om AU Uddannelse
AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne.

Området arbejder med hele kæden fra rekruttering over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter Uddannelsesudvalget, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på uddannelsesområdet. Du kan læse mere om AU Uddannelse her: http://medarbejdere.au.dk/administration/administration/au-uddannelse/

Løn- og ansættelsesforhold
Løn efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle løntillæg.

Arbejdsstedet er Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om Aarhus Universitet, er du velkommen til at besøge www.au.dk. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Afsnitsleder Jette Loll Pedersen på 8715 2645.

Alle interesserede opfordres til at søge uafhængig af personlig baggrund. 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

08.11.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.