Teknisk administrative stillinger

Institut for Kommunikation og Kultur søger uddannelseskonsulent til ledelsesbetjening (AC-fuldmægtig/specialkonsulent) 934934

Vil du være en del af ledelsessekretariatet på Institut for Kommunikation og Kultur, hvor vi står for instituttets tværgående projekter og yder daglig professionel ledelsesbetjening? Som uddannelseskonsulent får du en alsidig og udfordrende stilling i et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor erfaring, selvstændighed og en proaktiv tilgang til dine opgaver vægtes højt. 
 
Da den ene af vore uddannelseskonsulenter har fået nyt job, søger vi en ny person, der kan indgå i vores ledelsessekretariat, som består af en sekretariatsleder, to uddannelseskonsulenter, en forskningskonsulent samt to sekretærer. Uddannelseskonsulenten refererer som de øvrige medarbejdere i sekretariatet til sekretariatslederen, og konsulenterne i sekretariatet arbejder sammen om at sikre en velfungerende institutledelse og bidrager til at sikre en succesfuld sammenhæng mellem forskning, undervisning og erhvervssamarbejde. På instituttets fire lokationer har vi afdelingssekretærer, der understøtter instituttets forskere, undervisere og studerende.
 
Institut for Kommunikation og Kultur er et af tre institutter under fakultetet Arts. Instituttet danner ramme om international forskning og uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau inden for bl.a. litteraturstudier, informations- og medievidenskab, de æstetiske fag, lingvistik, nordisk, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt international virksomhedskommunikation. Instituttet har 9 afdelinger, ca. 40 uddannelser, 3.000 studerende og ca. 300 medarbejdere.
 
 
Om jobbet 
Som uddannelseskonsulent kommer du til at løse en bred vifte af opgaver i tæt samarbejde med ledelsessekretariatet og institutledelsen. Du får til opgave at:
 
 • yde rådgivning og daglig sekretariatsbistand til studieleder og institutleder
 • løbende bistå studielederen med opgaver inden for uddannelsesområdet
 • koordinere arbejdet med kvalitetssikring af instituttets mange uddannelser
 • indgå i de til tider driftstunge projekter på instituttets uddannelser, herunder udarbejde uddannelsesstatistik og ressourcestyring af uddannelserne
 • udvikle og understøtte instituttets større tværgående projekter 
 • understøtte kommunikationen mellem institutledelsen og fagmiljøerne
 • Vedligeholde og udvikle uddannelsernes kontaktflade med aftagere, erhvervsliv og øvrige omverden
Vi forventer, at du: 
 • har en relevant akademisk uddannelse
 • har gode analytiske evner og et strukturelt overblik
 • kan forholde dig proaktivt til problemløsning og udviser stor selvstændighed i opgaveudførelse og arbejdstilrettelæggelse
 • er god til at kommunikere med forskellige faggrupper på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere
 • har erfaring med uddannelsesadministration
 • behersker dansk og engelsk i skrift og tale  
Det vil desuden være en fordel, hvis du:
 • har erfaring med ledelsesbetjening 
 • er fortrolig med excel 
 • har erfaring med uddannelsesøkonomi og –planlægning
 • har erfaring med udarbejdelse og anvendelse af uddannelsesstatistisk materiale  
Vi ønsker desuden en kollega, som er serviceminded og har lyst til at præge og indgå i sekretariatets samlede opgaveportefølje. Det er derfor vigtigt, at du er god til at samarbejde i teams og begå dig i en stor forsknings- og uddannelsesorganisation – men også at du trives med at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt i en omskiftelig hverdag. 

Ansættelse som fuldmægtig eller specialkonsulent sker efter en konkret vurdering.
 
Ansættelsessted: Ledelsessekretariatet på Institut for Kommunikation og Kultur, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Lars Kiel Bertelsen, tlf. 60652912 eller specialkonsulent Hanne Johansen, tlf. 8716 3005.
 
Ansøgningsfrist: Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest den 23. oktober 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. og 27. oktober. 
 
Tiltrædelse: Snarest muligt.  Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

23.10.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.