Teknisk administrative stillinger

Teknisk Assistent i Havpattedyrbiologi Aarhus Universitet i Roskilde (halvtidsstilling) 935197

Har du lyst til at være med til mærkning og overvågning af marsvin og sæler og til at deltage i udviklingen af teknisk udstyr til brug i havpattedyr-forskning søger vi en engageret og fleksibel medarbejder. Dit arbejde vil primært bestå i at varetage det praktiske arbejde i forbindelse med forberedelse og afslutning af feltaktiviteter, blandt andet i forbindelse med indfangning af sæler og marsvin til mærkningsforsøg. Dette vil ofte medføre lange arbejdsdage eller flere dage i træk til søs. Stillingen omfatter desuden udvikling af nye fangstmetoder og udstyr til mærkning og overvågning af havpattedyr. Så hvis du har lyst til at afprøve dine kreative evner og til at deltage i spændende feltarbejde i et dynamisk og engageret team er denne stilling måske noget for dig. 

Vi forventer at du har solid erfaring med feltarbejde og arbejde til søs, at du er opfindsom og har stærke kompetencer inden for elektronik og værkstedsarbejde. Du skal have gode evner inden for problemløsning, god teknisk forståelse og erfaring med materiale-forarbejdning. Du skal desuden selvstændigt kunne sætte dig ind i og bruge forskellige slags software og feltudstyr. Da du skal indgå i større forskningsteams er det vigtigt at du er god til at samarbejde og at du har gode kommunikationsevner, men du skal samtidig være god til at arbejde selvstændigt. Endelig forventes du at være god til at arbejde med mange forskellige projekter samtidig.

Arbejdsstedet er Institut for Biocience, AU, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Du vil indgå i en dynamisk forskningsgruppe, der har arbejdet med havpattedyrforskning i de sidste 20 år. Henvendelse til Jonas Teilmann (tlf. 87 15 84 94) eller Jacob Nabe-Nielsen (tlf. 8715 8696) for yderligere information.
 

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftalen for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., in-ventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.11.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.