Teknisk administrative stillinger

Vicedirektør for AU Uddannelse på Aarhus Universitet

Vil du være en del af en spændende og ambitiøs arbejdsplads, der er én af Danmarks største uddannelsesinstitutioner? Har du sans for både den strategiske udvikling af - og den sikre drift på - uddannelsesområdet til gavn for studerende og undervisere?


Fremtidens Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et internationalt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning. Vi er i færd med at tilpasse universitetets profil med ambitiøse strategiske investeringer i blandt andet uddannelse af flere ingeniører og IT-studerende, et styrket business-område, og øget undervisningskvalitet gennem anvendelse af moderne teknologi og undervisningsformer. Endvidere arbejder vi på at styrke samarbejdet med erhvervslivet, og satser på entreprenørskab og innovation blandt de studerende. Desuden har vi fokus på at skabe fremtidens campus med studieliv og aktiviteter døgnet rundt.


Strategisk, samarbejdende og dygtig kommunikator


Som vicedirektør for AU Uddannelse skaber du resultater sammen med en stor gruppe medarbejdere og kolleger på universitetet. Du refererer til universitetets direktør, og indgår i den øverste ledelseskreds for universitetets samlede administration. Vicedirektøren er leder for et ledelsesteam med fem funktionschefer, og arbejder tæt sammen med uddannelsescheferne på de fire fakulteter.

En central rolle for vicedirektøren er at understøtte prorektor og uddannelsesudvalget med strategi-implementering inden for uddannelse, som er et politisk højaktuelt område. Aarhus Universitet har ambition om uddannelse med høj kvalitet lige fra rekruttering af de bedste studerende til at understøtte de færdiguddannede kandidaters vej ud på arbejdsmarkedet.

En anden vigtig opgave er at understøtte driften på uddannelsesområdet, både i fællesadministrationen og på fakulteterne. Herunder have et stort, administrativt overblik med god sans for IT-løsninger, økonomi, drift og administrative modeller, der på én gang kan forbedre kvaliteten og virke ressourceeffektiviserende.

Du skal have gode samarbejdsevner og aktivt medvirke til et tæt samarbejde med de øvrige administrative områder, relevante styrelser, ministerium, m.m.


Relevant ledelseserfaring

Vi forventer, at du har solid erfaring med ledelse, herunder ledelse af og gennem ledere, strategisk ledelse blandt andet i samarbejde med den øverste ledelse samt organisations- og talentudvikling gennem dygtig personaleledelse.

Du kommunikerer tydeligt og kan invitere til samarbejde og dialog med mange forskellige aktører internt og eksternt. En grundlæggende forståelse og respekt for rammevilkår og kultur på en akademisk arbejdsplads er ligeledes en forudsætning for succes i stillingen.

Som person er du god til at læse andre mennesker og møde dem med ordentlighed og personlig autoritet. Du har en høj integritet, arbejder struktureret, strategisk og analytisk.


Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som en åremålsansættelse på op til seks år med mulighed for forlængelse i indtil tre år. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller snarest muligt derefter - og besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.


Om AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet. Området arbejder med hele kæden fra rekruttering af studerende over uddannelsesadministration, studiestøtte til internationalisering og kvalitet.

AU Uddannelse har ca. 200 dygtige og engagerede medarbejdere og et samlet budget på 140 mio. kr. årligt.

Se mere på: http://medarbejdere.au.dk/administration/administration/au-uddannelse/


Ansøgning og kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte universitetsdirektør Arnold Boon på telefon 28 75 70 67.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder, og kandidater, som går videre til anden runde, deltager i en ledervurdering.

Samtaler forventes afholdt den 1. december 2017 (1. runde) og 21. december 2017 (2. runde).

Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med universitetsdirektøren som formand.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

12.11.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.