Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælpere til TrygFondens Børneforskningscenter - 936197

Er du interesseret i at arbejde på et center, som arbejder med forskning, lodtrækningsforsøg og videnskabelige effektmålinger inden for det sociale, uddannelsesmæssige og kriminalpræventive område?

TrygFondens Børneforskningscenter ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet søger i øjeblikket et større antal studentermedhjælpere til at hjælpe projektkoordinatorer og forskere med forskellige typer af administrative opgaver på centret.

På TrygFondens Børneforskningscenter arbejder vi med empiriske analyser af børn og unges trivsel, og vi interesserer os eksempelvis for, hvordan børn og unges udvikling, kundskaber og adfærd påvirkes af interventioner i skole/dagtilbud, hjem og fritid. Centerets forskning er bl.a. specialiseret i at måle kausale effekter ved brug af lodtrækningsforsøg. Du kan læse mere om os på www.childresearch.au.dk

Stillingen og arbejdsopgaver
Vi søger studentermedhjælpere til forskellige typer opgaver, og er derfor både interesseret i ansøgere med en kvantitativ og kvalitativ profil. Afhængig af dine kompetencer og interesser samt de projekter du bliver tilknyttet, vil du komme til enten at arbejde mere med databearbejdning og dataanalyse eller udføre mere all-around opgaver på centret, såsom fx litteratursøgning, observation, test og lign. Men da arbejdsopgaverne er meget forskelligartede og varierede, er der også mulighed for at kombinere forskellige typer af arbejdsopgaver. Dette aftales individuelt.

Eksempler på arbejdsopgaver
- Opsætte og klargøre data, der bliver leveret af Danmarks Statistik og via centerets egne spørgeskemaundersøgelser til centerets forskere og projektkoordinatorer
- Deltage i udarbejdelse af statistiske analyser
- Oprette elektroniske spørgeskemaer
- Medvirke til dataindsamling af kvantitativ og kvalitativ karakter (observation, tests og lign.)
- Foretage litteratursøgninger
- Hjælpe med udarbejdelse af diverse skriftligt materiale 
- Praktisk hjælp til møder, konferencer, workshops og lign.

Den gennemsnitlige arbejdstid vil være op til 15 timer pr. uge, afhængigt af typen af opgaver, der løses. For alle studenter gælder det dog, at arbejdstiden kan variere og vil blive aftalt individuelt. Centeret vil udvise fleksibilitet i forhold til eksamensperioder etc.

Kvalifikationer
Vi søger studerende med relevante samfundsfaglige uddannelser såsom økonomi, statskundskab, sociologi eller lignende. Det er en fordel, hvis du kan genkende dig selv i (nogle af de) nedenstående punkter:
- Har kendskab til og erfaring med arbejdet med kvantitative og/eller kvalitative metoder.
- Har øje for detaljer, fx at du forholder dig kritisk til, om resultater i dataanalyser stemmer overens med, hvad du intuitivt forventer.
- Har erfaring med koordinering, fx som frivillig koordinator i en organisation.
- Er god til at arbejde selvstændigt, fx at du selv kommer med inputs til opgaveløsningen.
- Har gå-på-mod og kan tage initiativ, fx i forbindelse med observationer og tests i dagtilbud, skoleklasser mv.
- Har kendskab til centrets målgruppe(r), fx ved at have arbejdet som pædagogmedhjælper eller lærervikar.

Til arbejdet med databearbejdning og dataanalyse er det en fordel, hvis du minimum er på 3. semester og har erfaring med SAS, STATA eller lign.

Gode karakterer vil blive vægtet.

Yderligere informationer
Du er velkommen til at kontakte projektkoordinator Nanna Bøgh Laursen på nbl@econ.au.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.
Upload din ansøgning, CV, karakterudskrift mv.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 46.

Ansættelsesvilkår og arbejdssted
Ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til aftale indgået mellem Finansministeriet og HK.

Arbejdssted er Fuglesangsallé 4, 8210 Aarhus V.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.11.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.