Teknisk administrative stillinger

Leder til Educational IT satsning på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet igangsætter en satsning, der skal ruste forskere og studerende til den digitale omstilling. Ambitionen om at anvende IT til at udvikle undervisning og læring (Edu-IT) står centralt. Universitetet har afsat midler og tegnet en organisation, der forventes at placere Aarhus Universitet blandt de ledende aktører i Europa inden for anvendelse af læringsteknologi.

Vi søger nu en visionær leder, der kan kombinere potentialet i den accelererende digitale udvikling med kvaliteterne i forskningsbaseret undervisning. Du skal i samarbejde med uddannelsesledelse, undervisere og universitetets pædagogiske centre bidrage til at udvikle de studerendes læring med udgangspunkt i teknologi. Samtidig bliver du leder af en tværgående Edu-IT Hub med fælles lærings- og it-ressourcer, som bliver omdrejningspunkt for koordination og videndeling på tværs af universitetet.


Arbejdsopgaver

Som leder af satsningen er din primære opgave er at binde projektets enkeltdele sammen. Derudover får du den daglige ledelse af den fælles Edu-IT Hub.

Som leder af satsningen skal du med involvering af satsningens øvrige deltagere:
 • Udfolde satsningen, herunder mål og virkemidler i samarbejde med prorektor og Udvalget for Uddannelse
 • Sikre fremdrift i arbejdet med at transformere undervisning og læring med udgangspunkt i den nye teknologi
 • Koordinere samarbejde om Edu-IT på tværs af de pædagogiske centre og administrative enheder
 • Implementere beslutninger og sikre, at erfaringer deles og “good practice” udbredes
 • Fungere som talsperson i internt og eksternt kommunikation om satsningen og dens resultater
 • Have ansvaret for projektets økonomi

Som daglig leder af Edu-IT Hub er dine mere konkrete opgaver at:
 • Opbygge den fælles Edu-IT Hub til understøttelse af digitalisering af undervisning, herunder prioritering af teknologiske værktøjer
 • Sikre leverancer fra Edu-IT Hub, som svarer til brugernes behov
 • Personaleansvar for de personer, der ansættes i Edu-IT Hub, hvilket forventeligt er omkring syv personer

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har en række formelle, ledelsesmæssige og personlige kompetencer.

Du har en relevant akademisk uddannelse, og vi forventer at du:
 • Har faglig legitimitet
 • Kan begå dig i universitetsverdenen og forstå både faglige, ledelsesmæssige og administrative perspektiver og binde dem sammen
 • Har erfaring med at lede et stort komplekst projekt
 • Har erfaring med at lede personer med forskellige faglige baggrunde. Projektets deltagere vil være tekniske eksperter såvel som personer med universitetsdidaktisk ekspertise
 • Kan sætte retning, men samtidigt kan lytte og vise respekt for andres synspunkter
Erfaring med udvikling af undervisning og uddannelser også med brug af teknologi vil være en fordel.


Ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling på 37 timer. Stillingen er tidsbegrænset til 6 år med udløb december 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår sker som chefkonsulent i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter individuelle kvalifikationer.

Stillingen er med reference til prorektor.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Berit Eika på telefon 28 99 24 63.


Ansættelsesproces

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. november 2017 (1. runde) og 14. december 2017 (2. runde).

For kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive udarbejdet en personprofil (NEO-PI-3) mellem 1. og 2. samtale.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018 eller snarest muligt derefter.  

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.11.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.