Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælpere søges til dataindsamling og klargøring i forbindelse med projekt BE-READY/ReVALUE/Klimakamrene 939193

Projekternes formål
At undersøge sammenhængen mellem indeklima og helbred i almennyttige boligområder i Aarhus og Odense, hvor der udføres boligrenoveringer samt i Klimakamrene. Projekterne er interventions- eller RCT studier, som både udføre målinger før og efter intervention. 

Opgaver
• Udfyldelse af spørgeskema sammen med deltageren, i forbindelse med et struktureret interview i beboerens lejlighed.
• Opsætning og afhentning af måleudstyr i deltagerens lejlighed samt upload og download.
• Instruere beboere i lungefunktionsundersøgelse med spirometri
• Hjælp i forbindelse med forsøg i Klimakamrene

Vi vil;
• Informere dig om projektet og det overordnede formål
• Instruere dig i metoder, i forhold til interview, opsætning af måleudstyr, lungefunktionsundersøgelse og Klimakamrene.

Vi forventer at du;
• Indgår i et fortroligt interview med deltageren
• Starter senest fra og med februar 2018
• Har mod på at komme ind i deltagernes eget hjem
• Gerne vil arbejde med klimakammerforsøg og forsøgspersoner

Der er en fordel, hvis du;
• Er smilende, udadvendt og tålmodig
• Er fleksibel
• Selvstændig
• Synes det er spændende at lave feltarbejde

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Forventet time antal er 5-8 timer/uge. Arbejdstiden vil primært være i februar til maj 2018 samt august til oktober 2018. Ansættelsesperioden vil være under din studietid. 

Yderligere information fås ved henvendelse til projektleder, Charlotte Gabel (charlottegabel@ph.au.dk eller tlf: 93508723) eller Vibeke Heitmann Gutzke (vhgu@ph.au.dk).

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalens § 35 indgået mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.11.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.