Teknisk administrative stillinger

Studiekoordinator til uddannelseskvalitetsområdet 939522

Arts Studier, Aarhus Universitet søger en systematisk kvalitetsmedarbejder til afdelingen Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK). Tiltrædelse 1. januar 2018.

Studieadministrationen på Arts
Arts Studier betjener studerende, uddannelsesnævn, studienævn og studieledelse ved fakultetet Arts’ uddannelser og tager aktivt del i videreudviklingen af områdets uddannelser og rammerne herfor. Afdelingen Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet består af 23 medarbejdere. Vores kerneopgave er sagsbehandling, sekretariatsbetjening af uddannelsesnævn og studienævn, understøttelse af arbejdet med studieordningsudvikling og -revisioner og af kvalitetsarbejdet generelt. Desuden løser vi opgaver inden for specialeadministration og beviser.

Forandring er en del af vores hverdag. Det er derfor vigtigt, at du trives med at tilegne dig nye opgaver, rutiner og rammer, og at du er indstillet på skiftende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi tror på, at vi når længst, når vi arbejder sammen og deler viden med hinanden.

Dit arbejdsområde
Kvalitetsarbejdet udgør en essentiel del af afdelingens samlede opgaveportefølje og har stor bevågenhed på hele fakultetet. Til opgaverne i stillingen hører databehandling og formidling heraf til fagmiljøerne på Arts’ tre institutter, systemopgaver i relation til indberetning og andre studieadministrative kontroller, understøttelse af Arts’ kvalitetspraksis som årlig status og uddannelsesevaluering, curriculumudvikling og studieordningsarbejde i regi af uddannelsesnævn og studienævn og ikke mindst betjening af disse nævn. Arts’ kvalitetspraksis er dynamisk og levende, og derfor er der et konstant udviklingsarbejde forbundet med området. Samtidig arbejder vi på at integrere kvalitetspraksis i den løbende uddannelsesadministration og den daglige drift. Vi forventer, at du har en relevant uddannelse med viden om databehandling, kvantitativ metode, kendskab til it, statistik, evaluering og talbehandling og samtidig har forståelse for politiske organisationer og kan skabe resultater sammen med institutternes videnskabelige personale.

Du har interesse i at arbejde inden for det studieadministrative felt, hvor der er forskelligartede hensyn, interessenter og et stort opgaveflow. Vores regelgrundlag og studieadministrative verden er kompleks, og du har derfor en udpræget evne til at arbejde systematisk og effektivt samt stille skarpt og skabe overblik uden at miste detaljerne af syne. Derudover er det vigtigt, at du har analytisk sans, flair for it-systemanvendelse og stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt.

Vi arbejder sammen i hele administrationen for at videreudvikle vores opgaveløsning og studieadministrative systemer og ikke mindst anvendelsen heraf. Vi nedsætter mindre arbejdsgrupper, der arbejder på tværs af fakulteter til procesoptimeringer, dokumentation, vidensdeling samt analytiske udredninger. Vi forventer, at du har mod på at indgå i sådanne arbejdsgrupper og i det hele taget være med til at spille nogle bolde i mål, og at bidrage med viden og perspektiver til vores opgaveløsning. Vores arbejdsformer og -metoder udvikles og ændres løbende.  Vi lægger derfor vægt på, at du er udviklingsorienteret, ansvarsbevidst og fleksibel, at du har stærke samarbejdsevner og er interesseret i at indgå i parløb med kolleger og være med til at skabe resultater.

Studieadministrationen på Arts sætter en ære i at agere proaktivt, i at levere en kompetent og venlig service over for studerende og i at indgå i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med fagmiljøet. Vi forventer, at du kan håndtere løbende henvendelser og prioritere mellem forskellige typer af opgaver.

Om stillingen
Stillingen er fuld tid, og vi tilbyder blandt andet flekstid, gode kolleger og udfordrende opgaver, som du selv kan være med til at præge og udvikle.

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, Aarhus C. Stillingen indebærer tillige rejseaktivitet til vores campus i København (Campus Emdrup).

Den samlede studieadministration på Arts omfatter ca. 90 medarbejdere fordelt på områderne:
- Vejledning og Information
- Efter- og Videreuddannelse
- Karriere
- Undervisnings- og Eksamensadministration
- Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet

Se yderligere information om Arts på: http://arts.au.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) eller anden relevant faglig organisation.

Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder Sarah Barfoed, sb@au.dk, tlf. 21 62 15 95.

Samtaler forventes afholdt i uge 47.

 

 

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.11.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.