Teknisk administrative stillinger

Sekretær på Institut for Kultur og Samfund 940279

Institut for Kultur og Samfund opslår hermed en stilling som sekretær (HK), 37 timer/ugentligt med tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest muligt.

Arbejdsstedet er Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 3-7, 8000 Aarhus C.

Sekretariatet på instituttet består dels af en central enhed, der varetager administration og yder ledelsesstøtte, dels af afdelingssekretærer, der servicerer og understøtter instituttets forskere og undervisere. Den opslåede stilling vil blive knyttet til fagene Religionsvidenskab og Teologi. Sekretæren vil referere til sekretariatslederen som nærmeste leder.

Vi søger en erfaren all round-sekretær med forståelse for de funktioner, der varetages på institutniveau. Vi forventer nysgerrighed og indlevelsesevne i forhold til de videnskabelige medarbejderes kultur og arbejdsmiljø, samt åbenhed og initiativ i forhold til at tage hånd om instituttets mange danske og udenlandske gæster.

Vores nye medarbejder kommer til at yde sekretærbistand til afdelingslederen for Religionsvidenskab samt støtte til det videnskabelige personale ved et udvalg af følgende små og store opgaver:

• forskningsstøtte i form af booking af rejse og ophold samt hjælp med rejseafregninger og refusion af udgifter (konteringsvejledning)
• anvisning af løn til deltidsundervisere og studentermedhjælpere
• håndtering af e-fakturaer i IndFak
• indkøb
• opdatering/vedligeholdelse af hjemmesider, elektroniske opslagstavler og sociale medier
• fraværsregistrering
• Referattagning ved møder
• logistik og praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer (møder, seminarer, receptioner, personalearrangementer, ph.d.-forsvar, konferencer mv.)
• praktisk hjælp i forbindelse med mundtlig eksamen
• receptionsbetjening, tilrettevisning af ansatte, studerende og gæster
• opsyn med kopimaskiner og printere
• modtagelse af nye medarbejdere inkl. oprettelse i administrative systemer og bestilling af pc og telefon m.m.

Vi forventer at den kommende sekretær:

• er serviceminded
• har gode samarbejdsevner
• er velbevandret i Officepakken og har generel flair for IT-systemer
• er god til at formulere sig både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
• er fleksibel og indstillet på at arbejde et sted under stadig forandring
• kan trives i en travl hverdag med mange forskellige opgaver, herunder mange ad hoc-opgaver.

Institutsekretariatet er organiseret som et team, hvor visse opgaver skal løses selvstændigt, mens andre løftes i fællesskab. Tildeling af arbejdsopgaver sker i dialog og med hensyntagen til medarbejderens kompetencer.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med engagerede og samarbejdsvillige kolleger, hvor vi sparrer med hinanden og om den konkrete opgaveløsning.
Konkret erfaring fra en lignende stilling på Aarhus Universitet vil blive set som en fordel, men er ikke en forudsætning for at søge.
 
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 12. december 2017.

For yderligere information kontakt sekretariatsleder Jytte Ringtved, 8716 2152 / 2942 5537, email: jytte.ringtved@cas.au.dk

Læs mere om instituttet her: http://cas.au.dk Løn og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

29.11.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.