Teknisk administrative stillinger

Landbrugselever ved Danmarks Kvægforskningscenter ved AU-Foulum 940280

Uddannelse
Uddannelsesforløbet for en landbrugselev varer typisk 3 år 8 måneder og veksler mellem praktik og teori.
 
Som elev ved Aarhus Universitet
I fællesskab (praktikplads og skole) sørger vi før, at du får grundlæggende viden inden for landbrug med speciale i kvæg.
Du vil blive mødt af fagligt engagerede kollegaer, der gerne deler ud af deres viden og du bliver stillet overfor mange spændende udfordringer i løbet af din praktiktid. Vi værdsætter vilje til faglig udvikling, et godt læringsmiljø, kollegialt sammenhold og personlig engagement.
 
Vi forventer, at du har afsluttet grundforløbet eller 1. hovedforløb på landmandsuddannelsen
• Du er ansvarsbevist, selvstændig og motiveret
• Du er serviceminded og løsningsorienteret 
• Du er engageret og tager ansvar for egen læring, er god til at arbejde i teams, viser gå på mod og ikke mindst – har et godt humør
 
Du vil primært blive beskæftiget med
• Pasning af køer og kalve i produktion og i forsøgsarbejde
• På DKC har vi ca.330 årskøer og ca. 10 køer med vomfistulering fordelt på to steder.
• Du skal deltage i den daglige pasning af kvægstalden med malkning en gang om dagen, fodring, kalvepasning mm.
• Eksempel på mødetider kan være 5.00 til 12.30 den ene uge og 10.30 til 18.00 den anden uge, samt hver tredje weekend, men det afhænger af hvilken stald du er tilknyttet.
• Du skal deltage i forsøgsarbejdet, hvor du lærer at tage prøver, foderregistrere, ydelseskontrol
• Du deltager i møder med forskere omkring forsøgsdesign og arbejdsplanlægning
 
Ansættelsesbetingelser
Jobsamtalerne afholdes løbende og ansættelsesstart er 1. januar 2018 eller så snart som mulig. Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer). 
 
Der forekommer weekendvagter hver 3. weekend.

Arbejdssted og ansættelsesområde 
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner. Danmarks Kvægforskningscenter består af to forsøgslokaliteter, så du vil også skulle arbejde på Burrehøjvej 49, 8830 Tjele.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte centerleder Merete Jensen på tlf. 4021 4687 eller elevkoordinator Mogens Olesen på tlf. 2517 0046.

Instituttet er et dynamisk institut med forskning og samarbejde på tværs af enheder, herunder forsøgsfaciliteter inden for kvæg, svin, fjerkræ, mink, rotter/mus og markdrift. Der er knap 200 ansatte i instituttet.
 
Du kan læse mere om Institut for Husdyrvidenskab på: http://anis.au.dk  eller om Danmarks Kvægforskningscenter på: http://anis.au.dk/danmarks-kvaegforskningscenter/  
 
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.11.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.