Teknisk administrative stillinger

Laborantpraktikant ved Institut for Agroøkololgi Flakkebjerg 940429

Ved Institut for Agroøkologi i Flakkebjerg ved Slagelse vil der være en praktikplads ledig til besættelse for en 1-årig periode med start 1. februar 2018.
 
Som laborantpraktikant bliver du en aktiv del af et internationalt forskningsmiljø som beskæftiger sig med plantebeskyttelse i landbrugsafgrøder. Du vil indgå i sektionernes laborantgruppe på 15 laboranter. Du vil på tværs af forskergrupper i de to sektionen få mulighed for at arbejde med metoder og teknikker inden for HPLC, Spektrofotometri, CN-, NIR-, og IR-analyser. Desuden molekylærbiologiske metoder som fx DNA- ekstraktion, PCR, qPCR, gelkørsel. Der arbejdes i vid udstrækning med plantemateriale fra mark og væksthus, hvor det forventes at du deltager i opsætninge af test eller forsøg og indhentning af prøvemateriale. Der vil være tid til grundig oplæring inden for de enkelte analyser og metoder, således at du opnår en god erfaring og bliver i stand til at arbejde selvstændigt. 
 
Institut for Agroøkologi forsker i samspillet mellem klima, jord, planter, dyr og mennesker i agroøkosystemer til fremme af sundhed, bæredygtighed og miljøvenlig produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter.
 
Sektionerne CROP og PATENT er fysisk placeret på AU Flakkebjerg (10 km syd for Slagelse) med i alt ca. 100 medarbejdere. Der er gode rammer for godt samarbejde og socialt sammenhold på tværs af institutter og sektioner på stedet, med gode kantineforhold og en aktiv personaleforening. 
 
For at komme i betragtning skal du have afsluttet skoleforløbet. Vi forstiller os en person som har masse af energi og elsker at arbejde i laboratoriet. Du skal kunne lide at arbejde sammen i en større gruppe hvor hver person bidrager med resultater og observationer, samt at du trives i en miljø med hurtig skiftende arbejdsopgaver. 
 
Da det er et internationalt arbejdsmiljø med mange udenlandske medarbejdere og studerende, har du mod på at tale engelsk. Derudover har du interesse for at lære forskellige teknikker indenfor både det kemiske og molekylærbiologiske område. Du er engageret, nysgerrig, udadvendt og har gode samarbejds-evner.
 
Arbejdsstedet er Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse, og ansættelses-området er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte laborant Hanne-Birgitte Christiansen, tlf.: 8715 8192 eller e-mail: gitteb.christiansen@agro.au.dk 
 
Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelsen er for 1 år. Der gøres opmærksom på, at det er en uddannelsesstilling, og at der ikke kan påregnes fastansættelse efter elevtidens udløb. 
 
Du kan læse mere om Institut for Agroøkologi på: http://agro.au.dk/ 
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

23.11.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.