Teknisk administrative stillinger

Akademisk medarbejder til myndighedsbetjening ved Institut for Agroøkologi 940570

Institut for Agroøkologi, Sektion for Jord og Næringsstoffer, Aarhus Universitet, Foulum, søger en akademisk medarbejder til en række opgaver med relation til myndighedsbetjeningen. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år med en ugentlig arbejdstid på 15 timer. Tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest muligt derefter.    

Stillingsbeskrivelse
Vi søger en person, der selvstændigt kan udarbejde udredninger i forbindelse med besvarelser af spørgsmål fra myndigheder samt beregne årlige næringsstofbalancer for dansk landbrug. Desuden forventes ansøger at forestå kvalitetssikring af forskningsnotater m.m. inden for næringsstofområdet samt at gennemføre en oplæring af andre ansatte inden for området. 

Forventning til kvalifikationer
Ansøger er kandidat med uddannelse og erfaring relateret til stillingsbeskrivelsen, således at ansøgeren umiddelbart kan indgå i det løbende arbejde med myndighedsbetjeningen. Ansøgeren skal kunne dokumentere forskningserfaring inden for næringsstofkredsløbet samt have indgående kendskab til gældende lovgivning på området. 

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner. 

For yderligere information vedrørende stillingens indhold kan sektionsleder Jørgen Eriksen kontaktes: jorgen.eriksen@agro.au.dk
 
Du kan se mere om Institut for Agroøkologi  http://agro.au.dk
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

23.11.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.