Teknisk administrative stillinger

Væksthusgartner/forsøgsmedarbejder søges til Aarhus Universitet, Årslev 940743

Ved Science and Technology, Institut for Fødevarer i Årslev, er en stilling som forsøgsmedarbejder/væksthusgartner ledig til besættelse pr. 15. januar 2018 eller snarest muligt herefter. 
 
Arbejdsopgaver
Gennemførelse af forsøg inden for væksthusproduktion kræver specialiseret pasning og kendskab til klimastyring, blanding af gødning, konventionel og biologisk sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse samt en meget god forståelse for forsøgsarbejde. Opgaverne vil være arbejde i væksthus, klimakamre, dyrkningsrum og andre specialiserede forskningsfaciliteter. Arbejdet består i etablering af forsøg i potter og vandkultur, pasning i form af dagligt tilsyn, vanding, gødskning, vækstregulering, høst og dataregistrering samt indstilling af, opsyn med og datahøst fra klimacomputere, men også ved med at lave andre målinger i forbindelse med forsøgene. For stillingen gælder, at man skal være villig til at påtage sig andet forefaldende arbejde og at man skal være indstillet på at arbejdet kan variere meget fra dag til dag. 
 
Kvalifikationer
Kun ansøgere med en gartneruddannelse og kendskab til Sematics klimacomputere vil komme i betragtning. Ansøgere med erfaring i forsøgsarbejde indenfor væksthusproduktion vil blive foretrukket. Der vil blive lagt vægt på erfaring i at passe potteplanter, krydderurter og grønsager i væksthus. Man må have sans for præcist arbejde, da forskning kræver stor nøjagtighed i forsøgsudførelsen. Man må være indstillet på at hjælpe med registrering af forsøg inklusiv mikroskopering. Ansøgere skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat. Derudover forventer vi, at du er fleksibel og dynamisk, du er god til at samarbejde og glad for at arbejde i et team hvor man hjælper hinanden. Du skal kunne klare dig på engelsk, da meget af vores personale og gæsteforskere/studerende er engelsktalende.
 
Arbejdssted og ansættelsesområde 
Arbejdsstedet er Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner. Instituttet forventes at flytte til Agro Food Park i Skejby i 2019/2020. 
 
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og ligger mandag til fredag fra kl. 8.00 om morgenen. Der kan forekomme længere dage i forbindelse med løsning af forsøgsopgaver uden for instituttet. Du forventes at indgå i vores weekendvagtordning, som i dag går på skift mellem 4 gartnere.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionsleder Karen Koefoed Petersen, tlf. 8715 8336 / 9350 8520, e-mail: karenk.petersen@food.au.dk 
 
Du kan læse mere om Institut for Fødevarer på: http://food.au.dk
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund vedr. løn- og ansættelsesvilkår for Landbrugsmedarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

10.12.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.