Teknisk administrative stillinger

Datamanager - 941550

Center for Registerforskning (NCCR), Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger en engageret medarbejder til datamanagement opgaver i forbindelse med registerforskning.

Stillingsindhold
Som datamanager arbejder du tæt sammen med centrets øvrige videnskabelige medarbejdere og datamanagere. Du vil bistå centrets forskere med data management, samt assistance til databearbejdning, dataanalyse, rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter, samt medvirke til udviklingen af den daglige vedligeholdelse af data infrastrukturen. Du vil indgå i arbejdet med validering, oprensning, oparbejdning og kobling af registre, udarbejdelse af dokumentation og udtræk af registerdata fra mere end 60 forskellige registre, primært fra Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik. Det primære arbejdsværktøj er SAS-systemet, og du må påregne en vis oplæringstid.

Der er desuden mulighed for at indgå i det konkrete arbejde med flere forskellige forskningsprojekter inden for centrets kompetenceområder.

Kvalifikationer
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så væsentlig, men du har en relevant baggrund og erfaring, samt er kvalitetsbevidst og detaljeorienteret. Der vil ved bedømmelsen af ansøgeres kvalifikationer blive lagt vægt på:

• Praktisk erfaring med SAS-systemet, Stata, og/eller R
• Kendskab til danske personregistre, herunder Danmarks Statistiks og Sundhedsdatastyrelsens registre
• Erfaring med håndtering af registerdata i forbindelse med videnskabelige projekter og gerne erfaring med relationsdatabaser
• Kendskab til epidemiologisk analysemetode
• Gode samarbejdsevner
• Gode dansk- og engelskkundskaber

Om Centeret
Center for Registerforskning (NCRR) er en sektion ved Institut for Økonomi og dermed en del af Aarhus BSS, og finansieres dels af Aarhus Universitet og dels af eksterne forskningsmidler (www.ncrr.au.dk). Centret varetager forskning primært inden for psykiatrisk epidemiologi, rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter; validering og datamanagement af registerdata og udvikling af metoder til analyse af registerdata. NCRR indgår i et tæt samarbejde med Center for Integreret Registerbaseret Forskning (www.cirrau.au.dk), som faciliterer tværvidenskabelig registerbaseret forskning. Tilsammen har centrene 33 ansatte – heraf 16 statistikere og 2 datamanagere.

Ansættelsesvilkår
Vi tilbyder et spændende job i et kreativt og inspirerende miljø, hvor tonen er fri under
samtidig respekt for kolleger.

Stillingen er en treårig fuldtidsstilling med løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Tiltrædelse primo 2018.

Spørgsmål og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Carsten Bøcker Pedersen, tlf: 87 16 57 59, e-mail: cbp@econ.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: 87 16 53 62, e-mail: chg@au.dk

Ansøgningen bedes vedlagt curriculum vitae.

Arbejdssted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.12.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.