Teknisk administrative stillinger

Specialkonsulent, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet 948701

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, søger en ingeniør eller lign. med speciale i miljøkemi og erfaring med regulering og overvågning af industriudledninger.

Arbejdsområdet
Du skal arbejde med rådgivning og deltage i forskning vedrørende miljøpåvirkning ved eftersøgning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland. Dine opgaver vil primært blive relateret til forurening fra minedrift og olieefterforskning, og du vil få opgaver i forbindelse med miljøundersøgelser, monitering, rådgivning og vurdering af miljøvurderinger samt koordination af undersøgelsesaktiviteter og deltagelse i feltarbejde. Du vil indgå i en gruppe af medarbejdere ved Institut for Bioscience/DCE og Grønlands Naturinstitut, som primært arbejder med rådgivningsopgaver for Miljøstyrelsen for Råstofområdet (EAMRA) i Grønland, om miljø i forbindelse med udnyttelse af Grønlands råstoffer.

Kvalifikationer
Vi søger en miljøkemiker (cand. scient., ingeniør eller lignende) med PhD eller erfaring på tilsvarende niveau. Stillingen ønskes besat med en person med miljøkemisk baggrund og gerne med erfaring i vurdering af industrielle udledninger og økotoksikologiske vurderinger. Du skal bl.a. arbejde med dokumentation af det kemiske baggrundsmiljø og vurdere risikoen for og omfanget af transport af grundstoffer og kemikalier fra deponering af affald (gråbjerg og tailings) fra minedrift og boremudder.

Erfaring med konsulent-branchen og råstofteknologi vil være en fordel, og da stillingen indebærer meget teamarbejde og netværksdannelse, skal du have gode evner for samarbejde. Det forudsættes endvidere at du er god til at skrive klart både på dansk og engelsk, da væsentlige arbejdsopgaver i stillingen er skriftlig rådgivning af myndigheder og formidling samt mulighed for videnskabelig formidling.

Om os:
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 11.500 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Institut for Bioscience beskæftiger ca 450 medarbejdere som fordelt på 18 sektioner leverer forskning, undervisning og rådgivning indenfor de terrestriske, limniske og marine områder rangerende fra mikrobiologi over fysiologi og økotoksikologi til biodiversitet og vildtøkologi i såvel Arktis og Danmark som resten af verden. Vores vision er at udvikle et globalt førende forskningsmiljø inden for Biologi. Du vil blive placeret i Sektion for Arktisk Miljø i Roskilde (http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/arktisk-miljoe/). Sektionens forskning og rådgivning fokuserer blandt andet på hvordan man kan minimere effekten af råstofaktiviteter og andre fysiske indgreb i naturen i Grønland.

Arbejdsstedet er Institut for Biocience, AU, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde.  Henvendelse kan ske til sektionsleder Peter Aastrup, tlf: +4529134181.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

12.12.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.