Teknisk administrative stillinger

Laborant/miljøtekniker 949857

Du er uddannet laborant eller miljøtekniker og trives med en varieret og til tider hektisk arbejdsdag i felten eller laboratoriet. Hvis du er god til at samarbejde, samtidig med at du i tanke og handling kan arbejde selvstændigt, ja så er det bare med at søge vores ledige stilling her i Silkeborg.

Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet søger en laborant/miljøtekniker til at varetage felt- og laboratorieopgaver. Stillingen er en 37 timers fastansættelse og ønskes besat snarest. Der er flextid. Dine hovedopgaver vil i første omgang være centreret omkring indsamling og analyser knyttet til opgaver i Sektion for Søøkologi. Arbejdspladsen ligger i Silkeborg og forventes flyttet til Aarhus inden for en årrække.

Del af et team. Du vil indgå i en stærk faglig gruppe på tolv laboranter/miljøteknikere, der på tværs af faglige sektioner arbejder med at indsamle og producere data og viden til Instituttets forskning, overvågning og rådgivning i vand og på land. Stillingen indebærer såvel rutine- som udviklingsprægede opgaver i felt og laboratorie. Arbejdsopgaver kan blandt andet inkludere:

• Indsamling af vandprøver, sediment, fisk og smådyr i søer og vandløb.
• Sejlads med båd på sø, fjord og hav
• Pasning af automatiske samplere, dataloggere, sonder/sensorer og andet feltudstyr
• Opsætning og vedligehold af målestationer og feltforsøg
• Udtagning, klargøring og afvejning af diverse prøver til stabilisotopanalyse
• Næringsstofanalyser og diverse andre kemianalyser

Faglig profil. Det er et krav, at du har almindeligt kørekort, og det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med ovenstående arbejdsopgaver og rimelige engelskkundskaber, idet du bliver en del af et internationalt miljø med f.eks. udenlandske gæsteforskere. Det er en fordel, hvis du har teknisk og praktisk snilde. Sejlads forekommer ofte, og du bør kunne se dig selv som bådfører. Hvis ikke du har de fornødne kurser (duelighedsbevis og vhf certifikat), så hjælper vi med, at du får dem, bare du har lysten og gå-på modet.

Personlige egenskaber, som efterspørges, inkluderer bland andet: Fleksibilitet (der forekommer lange arbejdsdage på feltture), udemenneske, fysisk robust, søstærk, samarbejdsvillig (vi arbejder i teams), selvstændig, ansvarsbevidst, initiativrig med evnen til at planlægge egen arbejdsdag, eftersom ikke mange dage ligner hinanden.

Din ansøgning bør indeholde kontaktreference(r) fra nuværende eller tidligere arbejdsplads.

Arbejdssted og ansættelsesområde. Arbejdsstedet er Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.
 
Yderligere oplysninger: Personaleleder John Jensen (jje@bios.au.dk, tlf. 4116 1606) eller laborant Kirsten Landkildehus Thomsen, (kit@bios.au.dk, tlf.: 2588 2218).

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) og Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten).

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.01.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.