Teknisk administrative stillinger

Økonomifaglig teamleder, barselsvikariat søges til AU Økonomi ST, Aarhus 950105

Økonomifaglig teamleder, barselsvikariat søges til AU Økonomi ST, Aarhus

I ST Økonomi, Aarhus Universitet søger vi pr. 1. januar 2018, eller snarest derefter, en økonomifaglig teamleder 37 t/uge, til et barselsvikariat af 1 års varighed. Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C.

Vores kerneopgave er at servicere fakultetet Science and Technology (ST) og dets underliggende institutter og centre inden for økonomiområdet. Afdelingen består af 70 medarbejdere, fordelt på 7 lokationer rundt i landet. På tjenestestedet i Aarhus er der placeret 37 medarbejdere: økonomichefen, 2 teamledere (hvoraf du er den ene), 1 faglig specialist, 11 controllere og 22 projektøkonomer, alle fordelt på 9 institutteams.

Stillingen
Stillingen er som udgangspunkt fordelt således; 40 pct. teamleder opgaver og 60 pct. økonomifaglige opgaver.

Som teamleder har du, med reference til økonomichefen, ansvaret for den personalemæssige ledelse af ST’s aktiviteter inden for de institutteams, du er ansvarlig for. Du bliver en del af et etableret ledelsesteam, hvis kerneopgave er at sikre driften, prioritere indkommende opgaver og sikre medarbejdernes trivsel. Ledelsesteamet er i tæt dialog med økonomichefen omkring afdelingens mål og strategier, hvorfor du får gode muligheder for at præge dagsordenen og udvikle organisationen.

Konkret er det din opgave at sikre og koordinere driften i de enkelte institutteams, samt at sikre det gode samarbejde med institutterne. Du er en aktiv medspiller i at sikre hensigtsmæssige arbejdsprocesser og foretage den overordnede prioritering og planlægning af aktiviteterne, således opgaver og ressourcer hænger sammen, og aktiviteterne prioriteres og udføres i overensstemmelse med ledelsens behov. Opgaven at sikre drift medfører også at du varetager økonomifaglig projekthåndtering for enkelte institutteams og at du går ind og er back-up på projektadministration eks. ved sygemeldinger og i perioder med høj arbejdsbelastning.

Vi lægger vægt på, at du har en solid økonomisk forståelse og gerne kendskab til projekthåndtering. Du er en fremsynet og robust leder, der formår at tænke tværgående og orientere dig mod de fælles målsætninger. Vores forventning er at du bidrager til skabelsen af sammenhæng både vertikalt og horisontalt i organisationen.

Vi tilbyder
Et miljø hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. Der er rum til forskellighed med en fælles vægtning af vores faglighed.

Afvekslende arbejdsdage, særligt som følge af vores meget brede kontaktflade, både internt i økonomi og de øvrige afdelinger på Aarhus Universitet.

Vi har et vedvarende fokus på at optimere og forbedre vores processer. Samtidig er det helt naturligt, at vi løbende oplever udefrakommende påvirkninger. Det er derfor vigtigt at du trives med at gå i spidsen for forandringer, og med din positive attitude indgyder til at medarbejderne udfordrer status quo.

Dine kvalifikationer
Som vores nye kollega har du ideelt set:
•    erfaring med personaleledelse, gerne fra en lignende organisation
•    erfaring med økonomifaglig projekthåndtering (offentlige som private fonde)
•    gode kundskaber på IT-siden (vi bruger særligt Excel og Navision Stat)
•    stærke kommunikative evner, som gør dig i stand til at tilpasse og formidle dine budskaber til aftagere på forskellige niveauer i organisationen
•    høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen og evnen til at følge opgaverne til dørs

Yderligere information
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til kst. Økonomichef Karin Sutherland på telefon 2338 1426 eller pr. mail: ksu@au.dk.

Samtaler forventes afholdt 18. december 2017.

Se evt. mere om AU Økonomi ST på vores hjemmeside:
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi-paa-fakulteterne/oekonomi-paa-st/ Formalia Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og gældende overenskomst.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

13.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.