Teknisk administrative stillinger

Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger ny institutleder til Institut for Økonomi 950188

Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet
Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle den nære relation mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Institut for Økonomi har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og Equis-akkrediteringer – sidstnævnte gælder specifikt for fakultetets kerneaktiviteter på erhvervsområdet.

Med ca. 14.000 dagstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 250 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for både business og samfundsvidenskab.

Institut for Økonomi er et af fakultetets seks institutter
Institut for Økonomi er et af de seks institutter ved Aarhus BSS. På Institut for Økonomi forsker vi i en bred vifte af områder inden for økonomi og erhvervsøkonomi og tilbyder uddannelser af højeste kvalitet. Instituttet beskæftiger omkring 140 videnskabelige medarbejdere og 70 ph.d.-studerende fra hele verden, og vores institut er derfor både internationalt og kulturelt mangfoldigt.


Læs mere om Aarhus BSS her og om instituttet her


Opgaver og ansvar
Som institutleder er dit ansvarsområde, efter bemyndigelse fra rektor og dekan, at varetage instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnudveksling.

Sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetets øvrige institutledere samt administrationschefen indgår du i fakultetsledelsesteamet, der har ansvaret for den strategiske ledelse af Aarhus BSS, herunder implementering af fakultetets strategi.

Du har selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af strategi og handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategi, hvor der er et særligt fokus på at styrke kvaliteten af både forskningsbaseret undervisning og forskningsresultater og –publikationer samt på øget studenterudveksling samt på rekruttering af de bedste forskere, såvel nationalt som internationalt.

Kvalifikationer og kompetencer
Vi forventer, at du har stærke faglige kompetencer, herunder at du har undervisningserfaring samt er en fagligt og internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for instituttets fagområder.

Vi forventer tillige, at du har væsentlig international indsigt, dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer, forsknings- og uddannelsespolitik og til talentudvikling samt god indsigt i nationale og internationale samfundsforhold.

Du skal som ansøger til stillingen have ledelseserfaring fra universitetssektoren, herunder faglig ledelse og/eller personaleledelse og gerne kendskab til udvikling af sektoren på såvel nationalt som internationalt niveau.

Det er afgørende, at du har gode ledelses- og samarbejdsevner, er i stand til at begå dig i et internationalt orienteret universitetsmiljø og har vilje og evne til – sammen med medarbejderne, dekanatet og den øvrige ledelse – at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og videnudveksling samt internationalisering på såvel instituttet som på fakultetet.

Du har gode strategiske kompetencer og kan aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.

Du er samtidig engageret og visionær og er i stand til gennem synlig og motiverende ledelse at styrke instituttets position som en førende og attraktiv arbejdsplads på internationalt niveau.

Det er et krav, at ikke dansktalende inden for en kortere periode tilegner sig de fornødne danskkundskaber.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse er på overenskomstvilkår og sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC, herunder cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten. Åremålsperioden er for en periode på tre år med mulighed for forlængelse i op til tre år.

Den samlede løn forventes at være i alt ca. kr. 1.000.000 årligt inkl. tillæg og pension. 

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Thomas Pallesen på tlf.nr.: +45 20 37 39 32 eller pr. mail pallesen@au.dk

For at sikre legitimitet i ansættelsen er der nedsat et rådgivningsudvalg på instituttet, som rådgiver dekanen forud for ansættelsen.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være i uge 3-4. Kandidater, der efterfølgende går videre til 2. samtalerunde, skal i den mellemliggende periode deltage i en ledervurdering ved et eksternt konsulentfirma.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, cv og publikationsliste uploades online senest den 3. januar 2018.

Tiltrædelse
Forventet tiltrædelse pr. 1. februar 2018 eller snarest herefter.

Ansættelsessted
Tjenestestedet er Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.