Teknisk administrative stillinger

AC-fuldmægtig til studieadministrationen (HE Studier) på Health, Aarhus Universitet 950454

Trives du i spændingsfeltet mellem studerende, fagmiljø og studieadministration? Er du grundig og systematisk i analyser og klar og præcis i notater?

Hvis du kan svare ja til ovenstående og samtidig er skarp, åben og optaget af at forstå dine omgivelsers ønsker og behov, så er du måske den uddannelsesrådgiver, som HE Studier søger.

Vi lægger vægt på at være en udviklingsorienteret og fleksibel arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø præget af åbenhed og samarbejde mellem kompetente og venlige kolleger. Vi tilbyder bl.a. flekstid og varierende og udfordrende opgaver, som du selv kan være med til at præge og udvikle.

Opgaverne kan blandt andet være:

•Rådgivning og sekretariatsbetjening af studieledere og studienævn, herunder forberedelse af og referat fra studienævnsmøder, løbende sparring med studieledere om administrative og uddannelsespolitiske emner.
•Sagsbehandling af personsager i tilknytning til sundhedsfaglige uddannelser.
•Koordinering og systematisering af studieordningsændringer både processuelt og systemteknisk.
•Udarbejdelse af analyser og baggrundsnotater.
•Understøtte kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder behandling og formidling af uddannelsesdata.

Vores forventninger til dig er, at du:

•Har en relevant akademisk uddannelse, cand.scient.pol, uddannelsesvidenskab eller lignende.
•Har erfaring med offentlig administration, gerne med uddannelsesadministration.
•Har analytisk sans, herunder forståelse for kvantitative analyser.
•Har interesse og flair for anvendelse af it-systemer.
•Er velformuleret, både mundtligt som skriftligt.
•Kan indgå i samspil med studieadministrationens øvrige medarbejdere, kan give en hånd med og tage imod hjælp.
•Arbejder selvstændigt, systematisk og ansvarsbevidst med dine opgaver.
•Har gå-på-mod og er indstillet på skiftende opgaver.

Studieadministrationen på Health

Studieadministrationen på Health hedder officielt HE Studier, og vi betjener studienævn og de studerende ved de sundhedsfaglige uddannelser. Derudover tager vi aktivt del i videreudviklingen af områdets uddannelser og rammerne herfor, og vi består af ca. 40 medarbejdere.

Vi er fordelt i to afdelinger:
•Undervisnings- og eksamensadministration
•Uddannelsesbetjening og vejledning

Du vil blive tilknyttet Uddannelsesbetjening og vejledning.

Stillingen er på 37 t/ugen med start 1. februar 2018.
Samtaler forventes afholdt 18. december 2017.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lisette Prins på lp@au.dk eller tlf. 24526913.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.12.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.