Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælper til administrations- og kommunikationssupport i NeuroCampus Aarhus 950523

NeuroCampus Aarhus (NCA) er et interdisciplinært neurovidenskabeligt forskningsnetværk, der koordineres af Professor Anders Nykjær og p.t. samler mere end 450 aktive neuroforskere inden for basal og klinisk neuroforskning ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og det øvrige Region Midtjylland (www.neurocampus.au.dk).

Vi søger en studentermedhjælper, der kan hjælpe til med at løfte NCAs mange spændende administrations- og kommunikationsopgaver. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 8 timer, i uger med spidsbelastning kan dette dog være højere, med start snarest muligt.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet: 

Kommunikationssupport:

• Support i forbindelse med nyhedsbreve, opdateringer af web og sociale medier
• Support i forbindelse med vedligeholdelse af netværksoversigter og mailinglister
• Support til diverse kommunikationsopgaver (f.eks. ved interne møder, større events ved gæsteforelæsninger, opdatere opslagstavler, annoncering af events, etc.)
• Udarbejdelse af relevant grafisk materiale i InDesign
• Fotografering (f.eks. profilbilleder, event billeder etc.)

Eventsupport:

• Booking af lokaler og forplejning, samt servicere deltagere
• Tilmeldinger, navneskilte, deltagerkommunikation etc.

Om dig

Det er en forudsætning, at du er aktiv studerende, at du har lyst til at arbejde med at servicere forskere i et dynamisk forskningsnetværk, og at du har erfaring med web-arbejde og InDesign. Du er i gang med en videregående uddannelse, og du har mere end halvandet år tilbage af dit studie. Det vigtigste er, at du er fleksibel, har et godt drive og kan trives i et internationalt forskningsmiljø, hvor arbejdssproget hovedsageligt er engelsk. Du skal være klar til at tage imod uventede opgaver med ophøjet ro og godt humør og kunne prioritere opgaverne.

Derudover er det væsentligt, at du: 

• kan bruge flere IT-systemer (f.eks. Excel, Word, PowerPoint, InDesign og Photoshop)
• kan kommunikere på både engelsk og dansk (skriftligt og mundtligt)
• er struktureret, systematisk og har ordenssans
• har kørekort

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt Susanne Schousboe Sjøgaard på susanne@biomed.au.dk (bemærk venligst, at ansøgninger ikke kan sendes til denne e-mail-adresse – se venligst afsnit om ”ansøgning” nedenfor).
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og dokumentation for, at du er aktivt studerende. Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her og her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.