Teknisk administrative stillinger

Studentermedhjælpere til rekrutteringsteamet, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler 950896

Vi søger to studentermedhjælpere til vores rekrutteringsteam. Stillingerne er med ansættelse per 1. januar 2018.

Arbejdsopgaverne:
Studentermedhjælperne skal i forbindelse med graviditetstjek bl.a. i den 12. uge, hvor der foretages ultralydsskanninger (nakkefoldsskanning), kontakte og formidle information til den gravide og potentielle forsøgsdeltagere med udgangspunkt i de aktuelle forskningsprojekter samt være involveret i forefaldende arbejde i laboratoriet fx hjælp med prøvetagning, herunder blodprøvetagning og indtastning af data.

Kvalifikationer:
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Fleksibel
• Serviceminded

Arbejdstid:
Projekterne er af varierende omfang, og vi kan derfor ikke garantere et fast ugentligt timetal. Timetallet vil, i de perioder hvor projekterne løber, normalt ikke overstige 7 timer i gennemsnit om ugen. Vi forsøger at tilrettelægge studentermedhjælpernes arbejdstid med udgangspunkt i deres skemaer og studieaktivitet. Der laves arbejdsplan for 1 måned ad gangen.

Arbejdssted:
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Henvendelse:
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingsindholdet, kan du kontakte Anna Sandager pr. e-mail 201307416@post.au.dk

Ansættelsessamtaler:
Afholdes den 18. december 2017.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.12.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.