Teknisk administrative stillinger

Administrativ koordinator - akademiker til administrativ support i topforskningsmiljø indenfor neurovidenskab - DANDRITE 951056

 The Danish Research Institute of Translational Neuroscience, DANDRITE søger dygtig, selvstændig og akademisk uddannet medarbejder til administrativ support. Ansættelsesstart: 1. januar 2018 eller efter aftale.

Om os

DANDRITE er et eliteforskningscenter på Aarhus Universitet. Vi forsker i at forstå den raske hjernes kommunikationsmekanismer fra celleniveau til organisme. Vi arbejder også med at forstå de mekanismer, som forårsager psykiatriske sygdomme og hjernelidelser med henblik på at udvikle behandlingsmetoder. DANDRITE er i rivende udvikling med p.t. omkring 115 ansatte forskere og tekniske medarbejdere, heraf en meget stor andel af internationale medarbejdere.

DANDRITE’s forskning sker i et interdisciplinært samarbejde imellem forskere fra to hovedområder: Science & Technology og Health. Daglig arbejdsplads er på henholdsvis Institut for Molekylærbiologi og Genetik & Institut for Biomedicin, og arbejdet indbefatter stor berøringsflade i Aarhus Universitets organisation.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

• Administrative opgaver i forbindelse med ansættelse, introduktion og velkomst af nye medarbejdere
• Support til internationale medarbejdere (og familier): etablering i dansk forskningsmiljø og integrering på international dansk arbejdsplads.
• Arrangering af gæsteforskeres besøg, såsom rejseplanlægning, regnskab, lokalereservationerer, programlægning.
• Planlægning, organisering og afvikling af videnskabelige konferencer, symposier, seminarer både i Danmark og i udlandet.
• Kommunikationsopgaver indbefattende nyhedsbreve, udsendelse af event reminders og vedligehold og opdatering af DANDRITE’s hjemmeside
• Opgaver relateret til samarbejde med DANDRITE’s europæiske og nordiske forskningsnetværk, herunder især kommunikationsopgaver, events, og fælles projekter.
• Forskningssupport af f.eks. DANDRITE’s gruppeledere med diverse administrative opgaver
• Rejseplanlægning
• Indkøb, faktura-håndtering og kontering

Faglige og personlige kvalifikationer
En akademisk uddannelse på kandidatniveau er påkrævet. Derudover forventes det at du:
• Har indgående kendskab til Aarhus Universitet og har minimum 2 års arbejdserfaring fra AU.
• Er interesseret i naturvidenskab og neurovidenskab og DANDRITE’s forskning
• Besidder yderst gode sprogkundskaber - du mestrer god kommunikation på både dansk og engelsk i videnskabeligt miljø.
• Har et solidt kendskab til gængse Microsoft-programmer samt AURUS, IndFak2, TYPO3, webshop, PURE, mailinglister samt AU Medarbejderstamkortet
• Kan arbejde selvstændigt og det er naturligt for dig at påtage dig medansvar for DANDRITE’s aktiviteter og succes
• Kan bevare ro og overblik i en travl hverdag og du medvirker til at skabe et positivt og engageret arbejdsmiljø
• Besidder stærke menneske ”skills” – og du trives med at have en bred kontaktflade
• Har en udadvendt og imødekommende personlighed, og du besidder et godt humør
• Besidder overbevisende evner til at organisere, prioritere og strukturere
• Har gode IT kundskaber
• Besidder teknisk snilde og gåpåmod til teknisk support ved fx præsentationer i auditorier samt afholdelse af symposier.
• Kan foregribe opgaver og tænke fremad
• Har kørekort

Yderligere oplysninger
Yderligere spørgsmål vedrørende stillingen kan henvendes til administrationsleder Else Magård på 23 38 23 61 eller ema@dandrite.au.dk

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler snarest efter ansøgningsfristens udløb.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.12.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.