Teknisk administrative stillinger

Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver 951086

Rådgivnings- og støttecenteret (RSC) under AU uddannelse, Aarhus Universitet, søger pr. 1. januar eller snarest derefter en pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver til at yde specialpædagogisk støtte til studerende med psykiske og neurologiske lidelser.

Centeret yder støtte til studerende med specifikke studievanskeligheder og yder blandt andet individuel vejledning til studerende med funktionsnedsættelser, der læser på en videregående uddannelse. Du kan se her, hvilken støtte centeret yder: Om Rådgivnings- og støttecenteret

Centeret består af et sekretariat og to fagteams; team for pædagogisk psykologisk uddannelsesvejledning (PPU) og team for læse-/skrivevejledning (LSV). Læse-/skrivevejlederteamet yder støtte til studerende med læse-/skrivevanskeligheder i form af studiestøtteforløb, udredning for dysleksi samt instruktion i brug af IT-hjælpemidler.

Den primære opgave for de pædagogisk psykologiske uddannelsesrådgivere er at yde specialpædagogisk støtte til studerende, som har en psykisk eller neurologisk lidelse. De primære arbejdsopgaver består i:
  • Afklaringsforløb, hvor den studerendes støttebehov afdækkes og beskrives
  • Studiestøtteforløb, der understøtter udviklingen af den studerendes uddannelseskompetence
  • Rammesætning af mentorforløb, der understøtter den studerendes sociale inklusion på uddannelsen
  • Supervision af mentorer
Vi søger en person, der har en kandidatgrad i psykologi, pædagogisk psykologi eller lignende. Det er ikke tilstrækkeligt alene at have en 1-årig mastergrad.

Du skal have pædagogisk erfaring inden for videregående uddannelser, ungdomsuddannelser eller voksenundervisning og erfaring med lærings- og udviklingsorienterede samtaler. Det vil være en fordel, hvis du har viden eller erfaringer inden for følgende områder:
  • Erfaring med lærings- eller studieunderstøttende intervention, fx vejledning, undervisning eller rådgivning
  • Kendskab til diagnoser inden for psykiatrien
  • Erfaring inden for udviklingsarbejde med unge mennesker
  • Erfaring med udviklingsprojekter
Om AU Uddannelse
AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne. Vicedirektørområdet tæller 180 medarbejdere og består af fem funktionsområder: Studiesystemer, International Uddannelse, Studenterrekruttering og optagelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat samt Studiestøtte. Rådgivnings-og Støttecentret er forankret i funktionsområdet Studiestøtte, der rummer SU og specialpædagogisk støtte, AU Elite og Dual Career samt Rådgivnings- og støttecenteret. I alt arbejder 70 medarbejdere i funktionsområdet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en 1-årig projektstilling på 30 timer pr. uge for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Ansættelse sker som AC-fuldmægtig. Tiltrædelse er 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Arbejdssted
Aarhus Universitets afdeling i Emdrup, Tuborgvej 164, Emdrup.

Centerets hovedafdeling ligger på Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C. Det forventes, at ansøger kan deltage i møder eller arrangementer i Aarhus flere gange hvert semester

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt venligst: faglig leder Rune Kappel rk@tdm.au.dk eller centerleder Mette Schmidt: mws@tdm.au.dk.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.12.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.