Teknisk administrative stillinger

Studenterstudievejleder søges til studievejledningen på Katrinebjerg, Aarhus Universitet 951829

Arts Studier søger en dygtig studenterstudievejleder, der kan varetage stillingen som studievejleder på uddannelserne i Medievidenskab, Informationsvidenskab, Journalistik, (cand. public), IT-didaktisk design  og Digital Design. Stillingen er et fast studiejob med tiltrædelse 15. januar 2018. 

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af:
 
• projektopgaver, skriftlig og mundtlig formidling samt en stor del teamsamarbejde
• at håndtere individuel-, gruppe-, og kollektiv vejledning af studerende ift. spørgsmål vedrørende studieplanlægning, studievanskeligheder, merit, udlandsophold m.m.
• løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i forskellige møder
• planlægning og afholdelse af vejledningsarrangementer for både kommende og nuværende studerende samt afholdelse af mundtlige oplæg i forbindelse med eksempelvis kandidatintroduktioner, kandidatmesse og årgangsmøder.

Studievejledningen på Katrinebjerg er opdelt i to enheder – en bachelorvejledning med tre vejledere og en kandidatvejledning med tre vejledere. Du vil derfor komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige vejledere i teamet på Katrinebjerg og koordinere arbejdet med Vejledning og Studieinformation, Arts Studier. 

Som studievejleder får du trænet og udfordret dine evner til at arbejde kreativt, systematisk og selvstændigt, og du får masser af erfaring med at strukturere arbejdsprocesser for dig selv og sammen med det øvrige team. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med fagmiljøet på Katrinebjerg, herunder blandt andet deltage i møder i uddannelsesnævnene, samarbejde med undervisere om oplæg og løbende dialog med afdelingslederne.

Din profil
Det er ikke et krav, at du skal være særligt inde i AU’s regler og procedurer. Det lærer du alt sammen i en grundig oplæring samt på AU’s vejlederuddannelse, som du skal deltage i.

Vi lægger vægt på, at du:
• Er god til at tale med folk og til at kommunikere skriftligt både på dansk og engelsk
• Er initiativrig og handlingsorienteret
• Kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
• Er samarbejdsvillig, omstillingsparat og positiv
• Har forståelse for de problematikker, der rører sig i fagmiljøet.

Det er et krav, at du er studerende, og at du som minimum har et års studieanciennitet.

Vi forventer derfor ikke, at du selv er kandidatstuderende, men at du selv læser ét af de fag, du skal vejlede i.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn
Løn og øvrige ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Stillingen er på gennemsnitlig 7 timer om ugen. Nogle af timerne fastlægges i træffetider, og resten fordeles efter sæsonbaserede peak-perioder.

Ansøgning
Skriv en motiveret ansøgning hvor du fortæller, hvorfor du skal være vores nye studenterstudievejleder. Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest den 7. januar 2018. Samtaler afholdes torsdag den 11. januar.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til de nuværende studievejledere på studvka@imv.au.dk eller ved henvendelse til koordinator i Vejledning og Studieinformation, Inger Drivsholm Schytter: isloth@au.dk eller 87153283.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

07.01.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.