Teknisk administrative stillinger

Direktør for Aarhus Universitets Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug 952005

Aarhus Universitet søger en direktør til at fortsætte videreudviklingen af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 
 
Aarhus Universitet (AU) ønsker at bidrage til den globale udvikling gennem videnudveksling med det omgivende samfund. Visionen er, at AU gennem det nationale center vil udbygge sin unikke position med hensyn til strategisk forskning og rådgivning inden for fødevarer og jordbrug både nationalt og internationalt. 
 
Myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde er en kerneopgave på AU på linje med forskning, uddannelse og talentudvikling. DCA er en organisatorisk enhed med særlig fokus på rådgivning af myndigheder, politiske beslutningstagere, erhverv og virksomheder inden for fødevare- og landbrugssektoren. DCA sikrer i samarbejde med de relevante institutter, at AU leverer rådgivning og viden inden for fødevare- og landbrugsområdet, som er baseret på forskning af høj kvalitet og med universitets samlede forskningsbase som grundlag. 
 
DCA koordinerer og medvirker til at kvalitetssikre universitets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter af universitets rådgivning inden for fødevarer og jordbrug. DCA skal sikre, at rådgivningen - som grundlag for større samfundsmæssige beslutninger og investeringer - er uafhængig, helhedsorienteret, tværdisciplinær og konsistent over tid. DCA bidrager i samarbejde med de relevante institutter til den forskningsstrategiske udvikling inden for området. 
 
Aarhus Universitets væsentligste kontrakter inden for DCA’s område er indgået med Miljø- og Fødevareministeriet, EU-Kommissionen samt forskellige erhverv og virksomheder bredt inden for områderne Planteproduktion, Husdyrproduktion og Fødevarer. 
 
Ansvarsområde 
Direktøren har primært ansvarsområde for at forestå den daglige drift, herunder ledelsen af DCA’s 13 medarbejdere. Dette indebærer forhandling af ramme- og samarbejdsaftaler med myndigheder og udarbejdelse af forskningsstrategiske indspil i samarbejde med relevante parter på Aarhus Universitet, identificering af de fremtidige vidensbehov i sektoren, kvalitetssikring af produkter og portefølgestyring. 
 
Direktøren skal i samarbejde med dekanen ved Science and Technology og prodekanen for videnudveksling samt de relevante institutter udvikle strategi og forretningsmodel for DCA i overensstemmelse med Aarhus Universitets strategiske mål. 
 
Direktøren skal i samarbejde med de relevante institutter løbende udvikle og udbygge samarbejdet med universitetets med nationale og internationale samarbejdsparter samt med erhverv og virksomheder inden for fødevare- og landbrugssektoren. Direktøren skal bidrage til et tæt samarbejde med AU’s øvrige enheder inden for videnudveksling, herunder DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 
 
Direktøren referer til dekanen for Science and Technology ved Aarhus Universitet. 
 
Kompetencer 
Foruden dokumenteret erfaring inden for de ovennævnte ansvarsområder forventes det, at direktøren har: 
- Dokumenteret ledelseserfaring, gerne fra forskningsinstitutioner 
- Kendskab til jordbrugs- og fødevaresektoren, gerne forskningserfaring indenfor området 
- En visionær, inddragende og resultatorienteret tilgang til ledelsesopgaven 
- Evnen til at veksle mellem det strategiske og operationelle niveau 
- Omfattende erfaring med myndighedsbetjening 
- Erfaring fra samarbejde med erhverv og virksomheder 
- Kendskab til internationalt forskningssamarbejde 
- Lyst og evne til effektiv kommunikation 
- Proaktiv tilgang til initiering af projekter og andre relevante tiltag 
- Gode samarbejds- og forhandlingsevner 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på 3 – 6 år. Der vil være mulighed for forlængelse op til 3 år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten, indgået mellem Finansministeriet og AC. 
 
Stillingen aflønnes med en grundløn svarende til lønramme 36, hvilket svarer til 499.004 kr. i (1. december 2017-niveau). Hertil kommer åremålstillæg, pensionsbidrag og eventuelt kvalifikationstillæg. Den samlede aflønning forventes at være omkring 800.000 kr. årligt. 
 
Arbejdssted og ansættelsesområde 
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Niels Christian Nielsen, tlf. 2899 2541, e-mail dean.scitech@au.dk eller prodekan Kurt Nielsen, tlf. 4084 1780, e-mail kni@science.au.dk 
 
Ansættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter.

Du kan læse mere om DCA på: http://dca.au.dk

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

04.01.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.