Teknisk administrative stillinger

Projektadministrator for europæisk ph.d.-skole Ved iNANO centeret, Aarhus Universitet 952734

Ved iNANO centeret, Aarhus Universitet, er en stilling på 29,6 timer pr. uge som akademisk administrator ledig til besættelse i perioden 01-03-2018 til 31-12-2021. Stillingen er tilknyttet Professor Kurt Gothelfs forskningsgruppe.

Stillingen vil bestå i at være hovedadministrator for den europæiske ph.d.-skole DNA-Based Modular Nanorobotics (DNA-Robotics), et Marie S. Curie Innovative Training Network, der ledes af professor Kurt Gothelf og som endvidere består af grupper fra Tyskland, Sverige, England og Italien, samt en virksomhed i England. Administrationsmedarbejderen vil blive tovholder i dette netværk og sørge for at samle og generere afrapportering til EU samt at føre regnskab over timeforbrug og økonomi i netværket i samarbejde med økonomimedarbejdere og forskningsstøtteenheden ved universitetet.

Opgaverne ved professor Kurt Gothelf består også i almindelige sekretæropgaver som brevskrivning, arrangering af møder, kommunikation, bogholderi, sproglig korrektur og rejseafregninger. Endvidere vil det bestå i at vedligeholde forskningsgruppens hjemmeside. En vigtig del af opgaven vil være at bistå i afrapportering til andre fonde. Stillingen involverer ligeledes hjælp til at skrive ansøgninger og videnskabelige artikler, samt opgaver i forbindelse med at arrangere workshops og konferencer.

Den ønskede kandidat skal have en ph.d-grad i kemi, molekylærbiologi eller nært beslægtede fag. Ligeledes skal vedkommende være dygtig til at formulere sig skriftligt på engelsk og dansk og have flair for grafisk formidling. Vedkommende skal have erfaring med at forfatte videnskabelige artikler. Det er vigtigt, at ansøgeren er udadvendt og god til at kommunikere både mundligt og skriftligt på engelsk. Ansøgeren skal være struktureret, ansvarlig og evne at være proaktiv i forhold til arbejdsopgaverne. Godt kendskab til hjemmesideadministration ønskes. Basalt kendskab til økonomi og regnskabsføring vil være en fordel.

Arbejdsstedet er iNANO-huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

For yderligere oplysninger om stillingens arbejdsområder kan man henvende sig til professor Kurt Gothelf (tlf.: 60202725, e-mail: kvg@chem.au.dk) Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og overenskomsten for akademikere i staten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.