Teknisk administrative stillinger

AC-fuldmægtig til Aarhus BSS Studier, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet 952750

Drømmer du om at arbejde i spændingsfeltet mellem studerende, fagmiljø og studieadministration? Er du grundig og systematisk og klar og præcis i notater?

Hvis du kan svare ja til ovenstående og samtidig er skarp, åben og optaget af at forstå dine omgivelsers ønsker og behov, så er du måske den studienævnssupporter, som Aarhus BSS Studier søger.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en organisation i forandring. Studieadministrationen på Aarhus BSS består af ca. 75 medarbejdere, som bidrager til at skabe effektfulde rammer for de studerendes uddannelsesforløb inden for administration af undervisning og eksamen, studievejledning og – information, studienævnsbetjening, sagsbehandling, kvalitetssikring, internationalisering, akkreditering og ledelsesinformation.

Aarhus BSS Studier supporterer fakultetets 6 institutter og indgår i løbende dialog med ledelsen af Aarhus BSS.

Jobbeskrivelse
Stillingen er forankret i afdelingen ”Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet”. Afdelingen supporterer fakultetsledelsen og studienævn i forhold til kvalitetssikring og udvikling af uddannelser. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i Aarhus BSS Studier. Vi leder lige nu efter en kollega, der kan varetage studienævnsbetjening inden for Efter- og Videreuddannelsesområdet.

Opgaverne kan blandt andet være:
•Rådgivning og sekretariatsbetjening af studieledere og studienævn (HD og MBA), herunder forberedelse af og referat fra studienævnsmøder, løbende sparring med studieledere om administrative og uddannelsespolitiske emner.
•Sekretariatsbetjening ved aftagerpanelmøder og uddannelsesevalueringsmøder
•Koordinering og systematisering af studieordningsændringer både processuelt og systemteknisk.
•Udarbejdelse af baggrundsnotater.
•Understøtte kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder kvalificering og formidling af uddannelsesdata.
•Koordinering af viden på Efter- og Videreuddannelsesområdet med kollegaer, der varetager studienævnssupport på andre af fakultetets masteruddannelser.

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du:
•Har en relevant akademisk uddannelse, fx. cand.scient.pol, uddannelsesvidenskab eller lignende.
•Har erfaring med offentlig administration, gerne med uddannelsesadministration.
•Har interesse og flair for anvendelse af it-systemer.
•Er velformuleret, både mundtligt som skriftligt.
•Kan indgå i samspil med studieadministrationens øvrige medarbejdere, kan give en hånd med og tage imod hjælp.
•Arbejder selvstændigt, systematisk og ansvarsbevidst med dine opgaver.
•Har gå-på-mod, er nysgerrig, fleksibel og indstillet på at påtage dig nye opgaver.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer). Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Spørgsmål og ansøgning
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lone Wraa på e-mail: low@au.dk eller tlf. 21998632. I perioden 14. december 2018 – 3. januar 2018 kan studiechef Anni Langberg kontaktes på e-mail abl@au.dk eller tlf. 23356857.

Samtaler forventes afholdt den 15. og 16. januar 2018. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

08.01.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.