Teknisk administrative stillinger

Faguddannet dyrepasser til et 13 måneders vikariat 952856

Ved Institut for Biomedicin på Health, Aarhus Universitet, er en vikarstilling som faguddannet dyrepasser i dyrestaldene ledig til besættelse snarest. Der kan være mulighed for forlængelse.

Hvem er vi

Institut for Biomedicin er et ungt institut med ca. 460 medarbejdere. På instituttet er der dels 3 mindre dyrestalde, hvor der er 8 dyrepassere, og dels en større dyrestald med 7 dyrepassere. Vi samler i fremtiden alle dyrestaldene i en stor og moderne stald i den nye bygning for Biomedicin.

Arbejdsopgaver: 

• Sædvanligt dyrestaldsarbejde med burskiftning, pasning og pleje af forsøgsdyr, samt alt forefaldende arbejde i dyrestalden,
• Du skal være med til at sikre, at dyrene har de bedste forhold og håndteres efter gældende regler.
• Du kommer til at arbejde tæt sammen med en mindre gruppe kollegaer og skal i dette team være med til at sikre, at stalden med sine servicemæssige funktioner, understøtter det vigtige forskningsmæssige samarbejde med både videnskabeligt og teknisk administrativt personale. Flere forskningsgrupper er engelsktalende, hvilket forudsætter gode engelskkundskaber.

Kvalifikationer

• Du skal være faguddannet dyrepasser. Dyrepasser med specialet forsøgsdyr foretrækkes, men dyrepasser med anden relevant erfaring vil også kunne komme i betragtning.
• Du har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.
• Du er initiativrig, fleksibel og omhyggelig med sans for detaljer.
• Du er ansvarsbevidst.
• Du er serviceminded og kan kommunikere på engelsk i både skrift og tale.

Arbejdstid

Arbejdstiden i dyrestalden vil sædvanligvis være i tidsrummet 07:00-15:00, men tilpasses efter behovet i stalden.

Samtalerne forventes afholdt i uge 2 i 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af dyrestalden, Jakob Harslund tlf. 9350 8631, e-mail: jakob@biomed.au.dk.

Ansættelsesstart fra 1. februar 2018 eller snarest derefter.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her og her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

04.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.