Teknisk administrative stillinger

Gartner til Aarhus Universitet 952979

Aarhus Universitet, AU Gartnerafdelingen søger gartner med faglig baggrund.

AU Gartnerafdelingen i Aarhus drifter og vedligeholder ca. 60 hektar grønne områder i bl.a. Universitetsparken. AU Gartnerafdelingen består af medstyrende teams med i alt otte gartnere.

Arbejdstid:
Mandag – torsdag kl. 06.00 – 14.00. Fredag kl. 06.00 – 11.00.

Arbejdssted:
Carl Holst-Knudsens Vej i Aarhus.

Dine opgaver:
•Drift, vedligeholdelse og renholdelse af grønne områder (herunder beskæring, træfældning etc.)
•Tovholderopgaver i forbindelse med mindre udviklingsprojekter (herunder håndtering af indhentede tilbud, kontakt til eksterne leverandører etc.)
•Snerydning
•Liftarbejde kan forekomme

Dine faglige kvalifikationer:
•Uddannet gartner eller anden relevant baggrund
•Maskinkendskab
•Kørekort

Vi vægter desuden:
•Evnen til at arbejde selvstændigt og få afsluttet en opgave
•Samarbejdsvillighed og kompromissøgende evner
•Engagement og initiativ
•Forståelsen af og evnen til at begå sig i en serviceorganisation med mange forskelligartede ”kunder”
•Udviklings- og omstillingsparathed
•God fysik og godt humør

Vagtordning i forbindelse med vinterhalvåret vil forekomme.

Ansøgning
For yderligere oplysninger omkring stillingen, kontakt: Teknisk chef, Eigil Jensen på tlf.: 4037 2188. 
Samtaler forventes afholdt i uge 3 eller 4, 2018. Tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.


Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

08.01.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.