Teknisk administrative stillinger

Administrationschef til Health, Aarhus Universitet

Vil du være med til at understøtte og udvikle sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse på et af Danmarks bedste universiteter? Kan du vise vej og lede dit eget team af dygtige mellemledere i administrationscentret - og samtidig være en del af både fakultetets og enhedsadministrationens ledelse?

Vi søger en ny administrationschef til Administrationscenter Health, Aarhus Universitet.


Strategisk chef med bred forståelse for administrationscentrets fagområder

Som administrationschef kommer du til at stå i spidsen for et ledelsesteam med funktionscheferne for økonomi, studie, forskeruddannelse, HR, bygningsdrift, kommunikation og IT samt sekretariatschefen. En vigtig opgave er således at bedrive god ledelse gennem ledere af de mange engagerede medarbejdere i administrationscentret. Du refererer både til fakultetets dekan og universitetets direktør.

Din rolle er vigtig og central for at sikre det strategiske samspil mellem fakultetets faglige mål og de administrative løsninger. Det kræver blandt andet en sund økonomi og en driftssikker, sammenhængende og fremtidssikret administration. Du skal i tæt samarbejde med funktionscheferne sikre den rette organisering af de forskellige ansvarsområder, have fokus på løbende udvikling og nytænkning af de administrative funktioner og arbejdsgange samt sikre de rette kompetencer hos administrationens medarbejdere.

Derudover kommer du til at arbejde tæt sammen med dekanen, universitetsdirektøren, ledelser/sekretariater på institutter og centre, de fem vicedirektører i fællesadministrationen samt administrationscheferne på de tre øvrige fakulteter. Du skal også bidrage til gode samarbejdsrelationer både internt på universitetet og i forhold til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, øvrige hospitaler i regionen, kommunerne, øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter på andre universiteter, myndigheder etc.


Relevant ledelseserfaring

Vi forventer, at du har erfaring med ledelse af ledere, økonomistyring og strategisk rådgivning i en stor og kompleks organisation, kan begå dig i et internationalt miljø og er vant til at arbejde tæt sammen med den øverste ledelse. Du kommunikerer tydeligt og kan invitere til samarbejde og dialog med mange forskellige aktører internt og eksternt. Vi forventer, at du har skabt resultater med organisationsudvikling, evner at udvikle de rette medarbejdere og fastholde dit holds engagement og trivsel gennem dygtig og inddragende personaleledelse. En grundlæggende forståelse og respekt for rammevilkår og kultur på en akademisk arbejdsplads er en forudsætning for succes i stillingen.

Som person er du god til at læse andre mennesker og møde dem med ordentlighed og personlig autoritet. Du trives i en hverdag med variation i opgaver og bred kontakt til mange kolleger, hvor du spiller en vigtig rolle i fortsat at sikre og udvikle et sammenhængende universitetet med tæt samarbejde mellem administrationen og de faglige miljøer. Du har en høj integritet, arbejder struktureret, er analytisk tænkende og kan prioritere egen og medarbejderes indsats på de rette opgaver.


Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som en åremålsansættelse på op til seks år med mulighed for forlængelse i indtil tre år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller snarest muligt derefter.


Om Administrationscenter Health

Administrationscenter Health understøtter fakultetets kerneopgaver. Fakultetet er forskningsintensivt og udbyder uddannelser inden for hele det sundhedsvidenskabelige felt, blandt andet læge, tandlæge, idræt og folkesundhedsvidenskab. Missionen er at forbedre befolkningens sundhed gennem forskning, talentudvikling og uddannelse på højt internationalt niveau samt at sikre formidling og videnudveksling inden for hele det sundhedsfaglige område. Fakultetet har 4.325 studerende, ca. 2600 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 1,3 mia. kr. Du kan se mere http://health.au.dk/.
Administrationscentret har ca. 200 medarbejdere og et årligt løn- og driftsbudget på ca. 82 mio. kr.


Ansøgning og kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Lars Bo Nielsen på telefon 8715 2007 eller universitetsdirektør Arnold Boon på telefon 2875 7067.

Stillingen søges online via linket nederst på denne side. Ansøgning og CV sendes senest den 23. januar 2018.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder og kandidater, som går videre til anden runde, deltager i en ledervurdering. Samtaler forventes afholdt den 2. februar 2018 (1. samtale) og den 20. februar 2018 (2. samtale). Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med dekanen som formand.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

23.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.