Teknisk administrative stillinger

Undervisere til holdundervisning i medicinsk biokemi for Stud.med. F.2018 -953503

 

Ved Institut for Biomedicin (Medicinsk Biokemi), Health, Aarhus Universitet søges undervisere til at varetage holdundervisning i medicinsk biokemi for 3.sem. stud. med. for foråret 2018.

 

Holdundervisningen ligger i perioden 29. januar 2018 til 16. maj 2018. Et hold har 54 dobbelttimer i hele semesteret. Der undervises i kemi fra 29. januar – 8. februar alle hverdage med 2 daglige dobbeltlektioner, kl. 11.15-13.00 og kl. 13.15-15.00. Der undervises i biokemi fra 9. – 16. februar alle hverdage med 1 daglig dobbeltlektion, kl. 9.15-11.00 og/eller kl. 11.15 – 13.00 og fra 19. februar – 16. maj mandage, onsdage og fredage kl. 9.15-11.00 og/eller kl. 11.15 – 13.00. Påskeugen er undervisningsfri.

 

Der aflønnes efter overenskomst. Vi vil i så stor udstrækning, som det er muligt efterkomme specielle ønsker med hensyn til antallet af konfrontationstimer samt tidsmæssig placering.

 

Fagbeskrivelse samt time- og emneplan kan rekvireres fra Institut for Biomedicin (Medicinsk Biokemi), sekretær Inger Marie Bro, e-mail: imb@biomed.au.dk eller evt. på tlf. 8716 7807

 

Ansøgning skal indeholde:

Uddannelse og evt. tidligere undervisningserfaring.

Foretrukket tidspunkt og hvilken periode/eller perioder undervisning kan påtages indenfor forårssemesteret 2018 (29. januar 2018 til 16. maj 2018).

Kvalifikationskrav

Ansættelse som studenterunderviser/instruktor forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Formalia og henvisninger

 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv..

   

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, karakterblad samt evt. referencer.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  05.01.2018
  Søg stilling online her

   

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.