Teknisk administrative stillinger

Projektøkonomer til Health Økonomi, Aarhus Universitet (Vikariater) 953544

Brænder du for økonomistyring, rådgiverrollen og selvstændigt ansvar? Så er du måske en af vores 2 nye kollegaer.

Vi søger nemlig 2 projektøkonomer, der kan tiltræde hurtigst muligt. Den ene stilling er som barselsvikar, den anden som en tidsbegrænset ansættelse på 1 år.

Om os 

HE Økonomi er et økonomicenter, hvis primære kerneopgave er at servicere dekanen og de underliggende institutter indenfor økonomi og regnskab på Health, Aarhus Universitet. Med dig er vi 23 medarbejdere, hvoraf 13 er projektøkonomer, og du kan se frem til et udfordrende job i et team med godt socialt sammenhold og en uformel og humoristisk omgangstone.

Om stillingen 

Du vil få ansvaret for økonomistyringen af et antal eksternt finansierede forskningsprojekter. Du vil i det daglige være primær kontaktperson og rådgiver ved økonomiske spørgsmål, og være ansvarlig for den løbende økonomiopfølgning samt den økonomiske afrapportering.

Jobbet i sin helhed er en blanding af rådgivningsopgaver, driftsopgaver og løbende udviklings- og analyseopgaver, hvorfor det er vigtigt at du trives med alle aspekter. Mere konkret vil du blandt andet skulle varetage følgende:

• Løbende økonomisk rådgivning af projektledere
• Økonomisk administration af forskellige typer eksternt finansierede forskningsprojekter, herunder budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning, i dialog med forskellige typer af samarbejdspartnere
• Løbende driftsopgaver i forbindelse med den daglige økonomistyring
• Regnskabsaflæggelse iht. bevillingsgivernes krav
• Medvirke til optimering af arbejdsgange og procedurer på området.
 
Om dig 

Du har en relevant kandidatuddannelse (enten med nogle års erfaring eller som nyuddannet med højt fagligt niveau og stor lyst til at lære nyt), f.eks. cand.oecon, cand.merc, cand.scient.pol eller lignende. Du arbejder selvstændigt, tager ansvar og du evner at følge opgaverne til dørs. Herudover forventer vi at du er en erfaren IT-bruger (vi bruger særligt Excel og Navision Stat). 

For at kunne løse opgaverne er det vigtigt at du som person er vedholdende, systematisk og formår at samarbejde. Det er naturligt for dig at udvise initiativ, ligesom du er god til at bevare overblikket i pressede situationer. Da du i stillingen vil få en stor kontaktflade, er det endvidere vigtigt at du er god til at kommunikere, opbygge relationer samt formidle komplekst indhold. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at du vægter en uformel og humoristisk omgangstone. 

Spørgsmål og ansøgning 

Hør mere om stillingerne hos Teamleder Karsten Vraa Nielsen på tlf. 51 44 75 06, eller pr. mail karsten.vraa@au.dk.

Angiv venligst i ansøgningen hvorvidt du søger stillingen som barselsvikar eller den tidsbegrænsede ansættelse på 1 år. 

Samtaler forventes afholdt i uge 2, 2018.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg ud fra relevant erfaring.

Ansøgning


Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

07.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.