Teknisk administrative stillinger

Projektøkonom søges til AU Økonomi ST Foulum, Science & Technology, Aarhus Universitet - Genopslag 954019

I ST Økonomi, Aarhus Universitet Foulum, søger vi snarest muligt en ny kollega, som kan indgå på holdet af controllere og projektøkonomer. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Vores kerneopgave er at servicere fakultetet Science and Technology (ST) og dets underliggende institutter og centre indenfor økonomiområdet. Afdelingen består af 65 medarbejdere, fordelt på 7 lokationer rundt i landet. På tjenestestedet i Foulum bliver du nærmeste kollega med 5 controllere og 11 projektøkonomer.

Stillingen
Som projektøkonom bliver du en del af økonomicenteret og kommer til at indgå i afdelingens samlede opgaveløsning primært for Institut for Husdyrvidenskab, i samarbejde med teamets 3 projektøkonomer og en controller.

Jobbet består hovedsageligt af faste driftsopgaver, men også med mulighed for at deltage i løbende udviklings- og analyseopgaver, hvorfor det er en fordel at du trives med begge aspekter.

Mere konkret vil du blandt andet skulle varetage følgende:
• Godkendelse af fakturaer, rejseafregninger og øvrige betalinger, samt udarbejdelse af salgsfakturaer m.v.
• Godkendelse og opfølgning på timeregistreringer, timelønsudbetalinger m.v.
• Daglige økonomi opgaver for instituttets staldfaciliteter, (opgørelse samt viderefakturering af omkostninger)
• Økonomisk administration af forskellige typer projekter, såsom internt og eksternt finansierede forskningsprojekter.
• Budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning i dialog med forskellige typer af samarbejdspartnere.
• Understøtte udarbejdelse af forecasts i samarbejde med institutteamet.
• Primær kontaktperson for et antal forskere og driftsledere vedr. økonomien på eksternt og internt finansierede projekter.

Vi tilbyder
Et miljø hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. Der er rum til forskellighed med en fælles vægtning af vores faglighed.

Afvekslende arbejdsdage, særligt som følge af vores meget brede kontaktflade, både internt i økonomi og de øvrige afdelinger på AU, men i høj grad også institutterne vi servicerer og partnere uden for AU.

Vi har et vedvarende fokus på at optimere og forbedre vores processer. Det er derfor vigtigt, at du trives med forandringer, og tør stoppe op og udfordre status quo.

Dine kvalifikationer
Som vores nye kollega har du:
• en relevant økonomifaglig uddannelse, der matcher opgaverne og/eller erfaring med opgaverne
• evne/vilje til at sætte dig ind i de særlige regler Aarhus Universitet og forskningsmidler administreres under
• kommunikative evner, som gør dig i stand til at tilpasse og formidle dine opfølgninger og analyser til aftagere på forskellige niveauer i organisationen (formidle økonomi for ikke-økonomer)
• superbrugerniveau på IT-siden (vi bruger særligt Excel og Navision Stat)
• faglig stolthed, lyst til at tage ansvar og evnen til at følge opgaverne til dørs
• smil på læben, også når tingene går stærkt.

Det er vigtigt, at du evner at balancere behovet for høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, med det grundvilkår, at du indgår i et team, hvor vi er afhængige af hinanden for at kunne levere en helhed. Samtidig vil det være en stor fordel, at du er villig til at yde en ekstra indsats i perioder med travlhed.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til teamleder Helle Simonsen på mobil: 21 62 17 66 eller pr. mail: helles.simonsen@au.dk.

Se evt. mere om ST Økonomi på vores hjemmeside:
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi-paa-fakulteterne/oekonomi-paa-st/

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkær iht. gældende overenskomst, hvilket f.eks. kunne være fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere eller AC-overenskomsten.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.02.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.